Zwolnienie z WF tylko od lekarza? Uczniowie powinni przygotować się na zmiany

i

Autor: pexels/Kampus Production

Zdrowie uczniów

Lekcje WF-u potrzebne. Co się dzieje, gdy dziecko nie zażywa ruchu?

2023-09-05 10:24

Od lat szerzy się zaraza "lewych" zwolnień z lekcji wf-u. Dzieci od zasiedzenia w domach przed komputerami straciły ścisły kontakt z aktywnością fizyczną, która była normą podczas zabaw na podwórkach. Te opustoszały, a razem z unikaniem lekcji wf-u pogorszyło się zdrowie dzieci. Warto pamiętać, że zdrowe dziecko to nie dziecko otyłe z lizakiem w buzi.

Konsekwencje zdrowotne unikania WF-u

Unikanie lekcji wychowania fizycznego (WF-u) i brak aktywności fizycznej mogą mieć szereg negatywnych skutków dla uczniów. Oto niektóre z potencjalnych negatywnych efektów dla dzieci:

  • Zły stan zdrowia: Brak regularnej aktywności fizycznej może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia uczniów. Może to objawiać się nadwagą, problemami z układem sercowo-naczyniowym, słabszą wydolnością oddechową oraz innymi problemami zdrowotnymi.
  • Osłabienie kondycji fizycznej: Regularna aktywność fizyczna pomaga utrzymać i poprawić kondycję. Unikanie WF-u może prowadzić do osłabienia mięśni, obniżenia wydolności organizmu i ogólnego pogorszenia sprawności fizycznej.
  • Problemy z postawą ciała: Lekcje WF-u często zawierają ćwiczenia mające na celu poprawę postawy ciała i koordynacji ruchowej. Unikanie tych zajęć może przyczynić się do wystąpienia problemów z postawą i równowagą ciała.
  • Stres i napięcie: Regularna aktywność fizyczna pomaga w redukcji stresu i napięcia oraz poprawia samopoczucie. Brak aktywności fizycznej może prowadzić do większego napięcia psychicznego i stresu u uczniów.
  • Zmniejszenie koncentracji i wydolności umysłowej: Aktywność fizyczna może wpłynąć pozytywnie na funkcje poznawcze, takie jak koncentracja, pamięć i myślenie abstrakcyjne. Unikanie lekcji WF-u i brak ruchu może skutkować pogorszeniem tych umiejętności.
  • Socjalizacja: Lekcje WF-u często obejmują wspólne aktywności fizyczne, które sprzyjają budowaniu relacji społecznych i umiejętności współpracy. Unikanie tych zajęć może prowadzić do izolacji społecznej uczniów.
  • Utrata okazji do rozwijania umiejętności sportowych: WF może być okazją dla uczniów do odkrywania swoich zainteresowań sportowych, rozwijania umiejętności fizycznych i rywalizowania w różnych dyscyplinach. Unikanie lekcji WF-u może uniemożliwić rozwijanie tych umiejętności.
  • Edukacja zdrowotna: Lekcje WF-u często zawierają elementy edukacji zdrowotnej, takie jak nauka o zasadach zdrowego stylu życia i znaczeniu aktywności fizycznej. Unikanie tych zajęć może ograniczyć wiedzę uczniów na ten temat.

Ważne jest, aby zachęcać uczniów do uczestniczenia w lekcjach WF-u i regularnej aktywności fizycznej, ponieważ ma to korzystny wpływ na ich zdrowie fizyczne i psychiczne, rozwijanie umiejętności społecznych oraz ogólny rozwój osobisty. Szkoły i rodzice powinni wspierać zdrowy styl życia i promować aktywność fizyczną jako ważny element edukacji.

Źródło: Lekcje WF-u są potrzebne. Co się dzieje, gdy dziecko nie zażywa ruchu?