Wrocław. Rusza kolejne wielkie trucie szczurów

2021-06-30 14:26 A.F
Wrocław. Rusza kolejne wielkie trucie szczurów
Autor: pixabay.com Wrocław. Rusza kolejne wielkie trucie szczurów

1 lipca we Wrocławiu rusza kolejna letnia już deratyzacja. Obejmie całe centrum miasta tj. obszar ograniczony Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą. To teren ustalony na podstawie odnotowanych interwencji.

- Terminy przeprowadzania deratyzacji zostały ustalone na podstawie wiedzy o miejscach i porach wzmożonej aktywności gryzoni, jaką pozyskano z interwencji oraz zgłoszeń mieszkańców. Dało się zaobserwować widoczne nasilenie w okresie letnim, głównie w centrum miasta. Nie bez znaczenia jest tutaj spory wzrost aktywności turystycznej i, co za tym idzie, również gastronomii. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia w zakresie deratyzacji ustalony został w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, która brała udział w jego konsultacjach i opiniowaniu – mówi Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Obowiązek wyłożenia specjalnych preparatów do zwalczania gryzoni spoczywa na właścicielach, współwłaścicielach, najemcach i zarządcach nieruchomościami. W dniu 1 lipca powinni oni obowiązkowo umieścić preparaty przeciw gryzoniom i regularnie je uzupełniać. Niedopilnowanie tego obowiązku będzie karane grzywną.

- Strażnicy miejscy będą przeprowadzać kontrole, a w przypadku ujawnienia niewywiązywania się z tego obowiązku będą mogli ukarać osobę winną zaniedbań mandatem do 500 zł – informuje Waldemar Forysiak, rzecznik wrocławskiej straży miejskiej.

Letnia deratyzacja skupia się przede wszystkim na lokalach gastronomicznych, sklepach spożywczych, stołówkach miejskich, podpiwniczonych kamienicach oraz przynależących do nich komórkach i pomieszczeniach gospodarczych. Deratyzacją objęte zostaną także śmietniki jak i przestrzenie wokół nich. Największe skupiska szczurów obserwuje się w miejscach z ułatwionym dostępem do żywności. Niestety właśnie dlatego gryzonie pojawiają się także w parkach i na podwórkach, gdzie lokatorzy dokarmiają ptaki czy koty.

Walka ze szczurami potrwa cały lipiec. 

Raport z anteny 30.06, godz.10
Sonda
Wakacje 2021 - czy powinny trwać krócej czy dłużej?
Źródło: Wrocław. Rusza kolejne wielkie trucie szczurów