Wrocław. 400 dzieci nie ma domu - możesz stworzyć im rodzinę zastępczą

Dziecko
Autor: picjumbo_com/Pixabay?cc0 Nowe rodziny zastępcze niebawem zaopiekują się dziećmi w Tarnowie

"Jesteś więc jestem" - to nazwa kampanii, za sprawą której miasto Wrocław zachęca mieszkańców do tworzenia rodzin zastępczych. W stolicy Dolnego Śląska na nowy dom czeka w tej chwili 400 dzieci. Jak można stworzyć im rodzinę zastępczą? Jakie warunki trzeba spełnić? Przeczytajcie poniżej.

We Wrocławiu pod opieką rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka jest 800 dzieci. Jednak jeszcze aż 400, w tym 131 maluchów poniżej 10 roku życia, nadal pozostaje w placówkach.

Najlepszym rozwiązaniem dla nich są rodziny zastępcze. Wprawdzie pracownicy z placówek opiekuńczo-wychowawczych opiekują się wychowankami najlepiej, jak potrafią, jednak do zdrowego rozwoju dzieci niezbędna jest rodzina. A właśnie te dzieci, które przebywają w placówkach, będące często po trudnych doświadczeniach, najbardziej potrzebują tego, co mogą otrzymać w rodzinie – stabilności, wzorców, troski, uczucia, zasad, mamy i taty (nawet zastępczych).

Pani Marzena Haba wraz ze swoim mężem Sylwestrem tworzą rodzinę zastępczą już ponad 10 lat. 

– Zastanawialiśmy się, czy możemy to zrobić. Mieliśmy znajomą, która prowadziła rodzinę i postanowiliśmy się zgłosić na szkolenie. Trwa to już 11 lat. Ponieważ pod nasza opiekę trafiają głównie maluchy, doświadczyliśmy już wielu udanych adopcji i spotkaliśmy wiele rodzin, którym daliśmy szczęście - opowiada pani Marzena. - To najtrudniejsze, gdy dzieci odchodzą do adopcji, ale to też jest sens i cel tej pracy. Czujemy wewnętrzna potrzebę, by dzieci miały rodziny. My jesteśmy najukochańszymi ciocią i wujkiem, ale dla dzieci najważniejsze jest by miały mamę i tatę. To jest nasz cel. 

Piecza zastępcza. Czym są rodziny zastępcze?

Dzieci, które są pod opieką rodzin i placówek najczęściej nie mają uregulowanej sytuacji prawnej i nie mogą być adoptowane. Zwykle ich rodzice biologiczni żyją, jednak z różnych powodów nie mogą się nimi zająć.

System pieczy zastępczej to osoby, instytucje i działania, które mają na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom, gdy rodzice nie mogą z różnych powodów się nimi zająć.

Rodzinna piecza zastępcza to:

• Rodziny spokrewnione – które tworzą małżonkowie lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim, będące krewnymi dziecka;

• Rodziny niezawodowe – które tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, nie będące krewnymi dziecka;

• Rodziny zawodowe – to rodziny, które z tytułu wykonywanej pracy otrzymują wynagrodzenie. Opiekują się niespokrewnionymi dziećmi, najczęściej we własnych mieszkaniach. Osoby takie (w wypadku małżeństwa zarówno żona jak i mąż) muszą przejść przez cykl badań i szkolenie oraz otrzymać zaświadczenie o kwalifikacji. Mogą mieć formę rodziny specjalistycznej lub pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego;

• Rodzinne domy dziecka – są tworzone przez małżonków lub osoby nie pozostające w związku małżeńskim. Opiekę w nich może znaleźć nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać rodziną zastępczą? 

Bycie rodziną zastępczą nie jest łatwym zadaniem, podjęcie tej funkcji wymaga poświecenia i czasu. Do rodzi takich często trafiają dzieci po trudnych, traumatycznych doświadczeniach. Rola rodzica zastępczego wymaga nie tylko zaangażowania, poświęcenia i cierpliwości, ale też odpowiednich umiejętności. Zadaniem rodzica zastępczego jest zaspokajanie potrzeb dziecka oraz wzmocnienie, a także dbanie o relacje z rodziną naturalną, chyba, że sąd postanowi inaczej.

Dlatego pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które m.in.:

  • dają pewność należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej (dotyczy tez ograniczenia czy zawieszenia);
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeśli jest nałożony);
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym oraz opinią psychologa;
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Informacje o pieczy zastępczej. Gdzie je zdobyć we Wrocławiu? 

Więcej informacji na temat pieczy zastępczej możecie znaleźć:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu - zespół mieści się przy ul. Młodych Techników 58, pokój nr 12 lub 13, można zadzwonić: 71 78 22 323, 71 78 22 412, 71 78 22 366 i umówić się na rozmowę lub napisać: rodzicielstwo.zastepcze@mops.wroclaw.pl

Raport z anteny 31.05, godz.10

QUIZ. Geograficzne rekordy świata. Nawet szkolna "szóstka" nie gwarantuje maksa

Pytanie 1 z 10
Gdzie znajduje się najwyższy wodospad na świecie?
Źródło: Wrocław. 400 dzieci nie ma domu - możesz stworzyć im rodzinę zastępczą