Czy można nie zdać z religii lub wf? Co z frekwencją?

2022-04-28 15:10 Ewelina Kulasza
szkoła
Autor: pixabay.com

Kiedy tylko zbliża się koniec roku szkolnego, a nauczyciele powoli zaczynają wystawiać oceny, wielu uczniów zastanawia się jaka średnia liczy się do paska, jakie zachowanie decyduje o promocji do następnej klasy, czy też to czy można nie zdać z religii, wychowania fizycznego lub przez frekwencję. Jeśli szukacie odpowiedzi na te pytania, dobrze że tu jesteście. Poniżej znajdziecie odpowiedź.

Spis treści

  1. Czy można nie zdać przez religię i wf?
  2. Czy można nie zdać przez frekwencję?
  3. Czy można nie zdać z godziny wychowawczej?

Rok szkolny 2021/2022 powoli dobiega końca. W ostatnich tygodniach zajęć lekcyjnych, nauczyciele podejmują decyzję o ocenach swoich podopiecznych. U tych, którzy przez cały rok byli aktywni i dobrze się uczyli sprawa jest prosta i nie ma kłopotu z wystawieniem ostatecznej oceny. Sprawa wygląda jednak inaczej u uczniów, którym wypada ocena pomiędzy. Nauczyciele mają wtedy cięższy orzech do zgryzienia i odpytują swoich podopiecznych, robią im dodatkowe sprawdziany lub zadają dłuższe, pisemne prace. Mimo wszystko wiele osób zastanawia się, jak wygląda sprawa z wystawianiem ocen z religii czy też wf, a także z frekwencją. Kto może być nieklasyfikowany? Czy można nie zdać z religii lub wf? Rozwiewamy Wasze wątpliwości.

Smolasty (Szybkie Pytania)

Czy można nie zdać przez religię i wf?

Wiele młodych osób zadaje sobie pytanie, czy można nie zdać z wf lub z religii. Mamy dla Was odpowiedź. Zgodnie z ustawą ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. Oznacza to, że można mieć tak zwaną jedynkę z religii i zdać do następnej klasy. Należy pamiętać jednak, że jeśli uczęszczamy na religię, ocena końcowa wlicza nam się do średniej i będzie widoczna na świadectwie. Co w takim razie z wychowaniem fizycznym? Czy można nie zdać z wf? Od września 2015 roku, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o ocenie z wychowania fizycznego, decydują umiejętności ucznia, jego chęci czy też zaangażowanie - posiadanie stroju do ćwiczeń i wykonywanie poleceń nauczyciela.

ZOBACZ TAKŻE: Kto śpiewa te piosenki? Sprawdź czy odgadniesz wykonawcę po samym tytule! QUIZ

Czy można nie zdać przez frekwencję?

Czy można być nieklasyfikowanym przez nieobecności? Zgodnie z Art. 44k - Ustawa o systemie oświaty, uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. Kolejny punkt ustawy mówi, że uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, natomiast uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

Czy można nie zdać z godziny wychowawczej?

Godzina wychowawcza jest jedynym z zajęć obowiązkowych. Nie ma z niej oceny, a jedynie zachowanie, które liczy się do średniej końcowej. Ocena z zachowania jest jednak bardzo ważna dla osób, którym zależy na świadectwie z biało-czerwonym paskiem, ponieważ o takie wyróżnienie mogą ubiegać się tylko uczniowie, których zachowanie zostało ocenione na bardzo dobre lub wzorowe.

ZOBACZ TAKŻE: Teksty z TikToka, które zawładnęły aplikacją. One zostaną w Twojej pamięci na zawsze!

Szkoła - typowe teksty nauczycieli

Pytanie 1 z 14
Dzwonek/przerwa jest dla ...