Jak zmienił się rynek pracy w Warszawie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022?

2023-03-23 14:36 Materiał sponsorowany
Praca
Autor: materiały prasowe Jak zmienił się rynek pracy w Warszawie w 2023 roku w porównaniu do roku 2022?

Warszawa charakteryzuje się dynamicznym rynkiem pracy. W stolicy zatrudnienie znajdzie zarówno pracownik fizyczny, jak i umysłowy – osoba bez doświadczenia oraz starszy specjalista. Sytuacja zmienia się jednak tutaj bardzo szybko. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się, jak obecnie wygląda rynek pracy w Warszawie i jak zmienił się w porównaniu do ubiegłego roku, przeczytaj poniższy artykuł.

Jak wygląda aktualny rynek pracy w Warszawie?

W stolicy mieszka 1,862 mln ludzi. Na każdy 1000 mieszkańców pracują 562 osoby, z czego 52,8 proc. stanowią kobiety, a 47,2 proc. mężczyźni. W mieście główną rolę odgrywa branża usługowa (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) - pracuje w niej 31,3 proc. mieszkańców. Pozostali są zatrudnieni w:

  • przemyśle i budownictwie - 13,1 proc.
  • sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości) - 12,1 proc.

Najmniej mieszkańców, bo tylko 0,5 proc., pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo).

Niższy poziom bezrobocia

Obecnie (stan na koniec stycznia 2023 roku) stopa bezrobocia w Warszawie wynosi 1,5 proc. (1,4 proc. wśród kobiet i 1,6 proc. wśród mężczyzn) i jest o 0,2 proc. niższa w porównaniu do roku 2022. W stolicy aktywnych zawodowo jest aż 1,138 mln mieszkańców. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, jest to zdecydowanie więcej niż w roku ubiegłym.

Zarobki w 2023 roku

Średnie wynagrodzenie w Warszawie wynosi obecnie (stan na styczeń 2023 roku) 8 813,57 złotych brutto miesięcznie, co daje około 6 380 złotych netto („na rękę”). Jest więc wyższe niż przeciętna pensja warszawiaka w roku 2022. Plasowała się bowiem na poziomie 7 687, 58 zł brutto miesięcznie. Niezmiennie w stolicy najwięcej zarabiają pracownicy zatrudnieni w branżach: IT, marketing, administracja, bankowość i finanse.

Nowe zawody deficytowe

W roku 2023 pojawiły się w Warszawie nowe zawody deficytowe i nadwyżkowe. Obecnie największe braki kadrowe odnotowuje się w branżach:

  • budowlanej i inżynieryjno-drogowej – praca czeka na: betoniarzy i zbrojarzy, brukarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy i blacharzy budowlanych, inspektorów nadzoru budowlanego, inżynierów budownictwa, kierowników budowy, monterów instalacji budowlanych, monterów konstrukcji metalowych, a także murarzy i tynkarzy;
  • IT – aktualne ogłoszenia o pracę są skierowane do: analityków, testerów i operatorów systemów teleinformatycznych, projektantów i administratorów baz danych oraz programistów;
  • medyczno-opiekuńczej – praca czeka na: fizjoterapeutów i masażystów, lekarzy pielęgniarki i położne, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, operatorów aparatury medycznej oraz ratowników medycznych;
  • edukacyjnej – w tej branży pracę znajdą: asystenci w edukacji, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych;
  • finansowo-księgowej – problemów ze znalezieniem zatrudnienia nie powinni mieć samodzielni księgowi oraz specjaliści ds. kadr i płac.

Co ciekawe, w roku 2023 nie odnotowano żadnych zawodów nadwyżkowych, co jest ogromną zmianą i bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców. Jeszcze bowiem w roku ubiegłym lista profesji, w których trudno było znaleźć zatrudnienie prezentowała się dość przygnębiająco dla ich przedstawicieli.

Jakie firmy dominują na rynku

W roku 2023 – podobnie zresztą jak w roku ubiegłym – prym w stolicy wiodą firmy, takie jak: Poczta Polska, PKP Polskie Linie Kolejowe, Alior Bank S. A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna. Są to przedsiębiorstwa, które zatrudniają najwięcej pracowników i mają najistotniejsze znaczenie dla lokalnej gospodarki. W Warszawie swoje siedziby mają także największe banki oraz wiele innych krajowych i międzynarodowych firm.

Praca zdalna

Już minione lata upłynęły w Warszawie pod znakiem pracy zdalnej lub hybrydowej. Jednak jako że w roku 2023 wejdą w życie przepisy, które będą ją dokładnie regulować, przewiduje się, że popularność trybu home office wzrośnie. Obecnie zdalnie można pracować w stolicy między innymi w następujących branżach: IT, marketing, call center, e-commerce, bankowość, informacja i komunikacja, finanse oraz doradztwo zawodowe. Mniej „oczywiste” sektory, które również umożliwiają pracę w trybie home office lub mieszanym to edukacja i medycyna. Zdalnie pracują na przykład korepetytorzy i lektorzy języków obcych. Także wielu psychologów, psychoterapeutów i psychodietetyków udziela porad online. Inne popularne stanowiska, których objęcie nie wymusza pracy w biurze to między innymi: wirtualna asystentka, rejestratorka medyczna, przedstawiciel handlowy, księgowa oraz pracownik działy kadr lub HR.