Znamy laureatki toruńsko-getyńskiej nagrody literackiej

2022-04-26 20:56 Michał Kaproń
Znamy laureatki toruńsko-getyńskiej nagrody literackiej
Autor: Wikimedia Commons od lewej: Joanna Bator, Terezia Mora

W tym roku zostanie przyznana już po raz 26. Kapituła złożona z polskich i niemieckich specjalistów w zakresie literatury wyłoniła dwie najlepsze kandydatury.

Poznaliśmy laureatki Nagrody Literackiej Miast Partnerskich im. Samuela Bogumiła Lindego. Wspólna toruńsko-getyńska komisja wyłoniła dwie autorki, a wyniki obrad przedstawił prezydent Torunia Michał Zaleski:

Ze strony polskiej jest to pani Joanna Bator, natomiast ze strony niemieckiej pani Terezia Mora.

Jak zaznaczał członek kapituły, dr hab. Radosław Sioma prof. UMK, proza Terezii Mory jest trudna w odbiorze, przepełniona duszną tajemniczością wynikającą z niemożności komunikacji między ludźmi. Akcja jej opowiadań i powieści toczy się w niesprecyzowanym miejscu i czasie, w jakieś środkowoeuropejskiej prowincji XX wieku, którą zaludniają postaci wykluczonych, wyobcowanych, obcych. Historie ze szczątkową akcją dzieją się w wąskich szczelinach pomiędzy: milczeniem i słowami, jawą a snem, bliskimi i wrogami, potrzebą bliskości a przemocą.

Z kolei proza Joanny Bator dotyczy, cytując za prof. Siomą, dwóch kręgów kulturowych: polskiego i japońskiego i może być rozpatrywana jako swoisty projekt antropologiczny. Skupia się on na dwóch motywach: pierwszym jest zetknięcie się odmiennych kultur, odmiennie przeżywających ludzi i grup społecznych, drugim zaś wątek podróży, bycia w ciągłym ruchu. Do twórczości z kręgu japońskiego Joanny Bator można zaliczyć „Japoński Wachlarz” z 2004 r., czy zeszłoroczna powieść pt. „Purezento”.

Nagroda Literacka im. Samuela Bogumiła Lindego łączy się z gratyfikacją finansową w wysokości 5000 euro. Wręczenie nagrody odbędzie się 26 czerwca w ratuszu staromiejskim.

Źródło: Znamy laureatki toruńsko-getyńskiej nagrody literackiej