Tani węgiel od gminy

i

Autor: GettyImages Sprawdzamy, kiedy gmina nie sprzeda węgla po preferencyjnej cenie?

Wiemy, kto dostarczy torunianom węgiel po cenach regulowanych. Kto będzie mógł kupić tańszy węgiel?

2022-11-11 15:18

Półtorej tony w tym roku, drugie półtorej w przyszłym - taki ma być przydział na węgiel po regulowanych ustawowo cenach. Jednak to nie toruński samorząd, a wytypowane przez urząd miejski prywatne firmy mają kupować od spółki skarbu państwa węgiel po regulowanych cenach.

Ustawa która zobowiązuje samorządy do pomocy mieszkańcom w zaopatrzeniu w węgiel zostawia gminom możliwość przekazania tego obowiązku firmom zewnętrznym. Mają one pozyskiwać węgiel bezpośrednio od państwowego dystrybutora - w przypadku Torunia jest nim firma PGE Paliwa. Na 16 działających w Toruniu firm z branży dystrybucji węgla, zainteresowanie sprzedażą po regulowanych cenach wyraziły trzy składy.

Ostatecznie na dystrybutora końcowego, który dostarczy węgiel po cenach regulowanych wybrano firmę TOREC. To przedsiębiorstwo, które do niedawna zaopatrywało w węgiel elektrociepłownię w Grębocinie, a ostatnio odłączyło się od PGE w drodze prywatyzacji. Firma będzie sprzedawać węgiel po maksymalnie 2000 złotych za tonę, czyli o 500 złotych więcej od ceny zakupu od państwowej spółki.

Do sprzedaży ma zostać udostępniony węgiel kamienny sprowadzany z Kolumbii. Władze Torunia nie poniosą kosztu jego sprowadzenia, ani zakupu - gmina będzie odpowiedzialna wyłącznie za formalności związane z wydaniem zaświadczeń dla mieszkańców, pozwalających na zakup paliwa po preferencyjnych stawkach. Otrzymają je tylko te gospodarstwa domowe, które złożyły odpowiednią deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Według danych toruńskiego magistratu, ma być ich w mieście niespełna 6000. Wnioski o zaświadczenia Urząd Miasta będzie przyjmował od poniedziałku 14 listopada.

Źródło: Wiemy, kto dostarczy torunianom węgiel po cenach regulowanych. Kto będzie mógł kupić tańszy węgiel?