Toruńska Straż Miejska skontrolowała szkoły

i

Autor: Straż Miejska w Toruniu Toruńska Straż Miejska skontrolowała szkoły

Straż Miejska skontrolowała bezpieczeństwo wokół szkół

2021-08-17 10:02

Wakacje wkrótce się skończą i do szkół ruszą uczniowie. Jak co roku toruńscy Strażnicy Miejscy skontrolowali okolice szkół, by sprawdzić, czy drogi do nich prowadzące są bezpieczne. Nieliczne nieprawidłowości zlikwidowane będą do 1 września.

Dzielnicowi toruńskiej Straży Miejskiej przeprowadzili kontrole placówek oświatowych. Celem było sprawdzenie stanu technicznego i widoczności oznakowań przejść dla pieszych, znaków drogowych informujących, a także skontrolowanie barierek oddzielających pas jezdni od chodnika. Stwierdzono zaledwie 9 nieprawidłowości, które dotyczyły głównie nieczytelnego oznakowania przejść dla pieszych. Zostaną one usunięte do 1 września. Łącznie skontrolowano 37 placówek oświatowych.

Dodatkowo skontrolowano czystość i porządek na terenach placówek oświatowych oraz w ich otoczeniu, a także czytelność tabliczek z numerami posesji. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Jest to pierwszy etap akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Kolejny rozpocznie się na początku września. Strażnicy zwiększą wtedy częstotliwości kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego przy szkołach. Poza tym municypalni walczyć będą z patologiami: wyłapywać będą osoby zakłócające ład i porządek, spożywające alkohol, dopuszczające się rozbojów, wymuszeń czy sprzedające narkotyki.

Toruńskie placówki oświatowe mogą zgłaszać chęć zorganizowania u siebie zajęć edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy z Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej Zgłoszenia przejmowane są wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu 56 6574203.

Źródło: Straż Miejska skontrolowała bezpieczeństwo wokół szkół