Niepokojący stan drzew w Parku Miejskim. Będą wycinki

2021-07-19 10:54 Paweł Jankowski
Park na Bydgoskim
Autor: Anna Jankowska Park na Bydgoskim

Z parku na Bydgoskim Przedmieściu znikną 142 obumarłe drzewa. Niestety nieznana jest przyczyna obumierania i ma ją wyjaśnić ekspertyza zlecona przez miasto. Ma ona wskazać kierunki działania w celu uchronienia pozostałych drzew i odbudowy drzewostanu.

Zlecona przez Biuro Ogrodnika Miejskiego inwentaryzacja wykazała, że w parku są 142 drzewa obumarłe lub nierokujące szansy na przeżycie. Zagrażają one bezpieczeństwu, a także mają wpływ na obniżenie estetyki parku. Najwięcej drzew do usunięcia stanowią sosny (93 szt.) i klony (18 szt.). Park wpisany jest na listę obiektów zabytkowych, więc na wycięcie drzew i przeprowadzenie prac konserwatorskich w drzewostanie miasto musiało prosić o zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wycinka planowana jest na koniec roku. Drzewa martwe, stabilne mają zostać skrócone do bezpiecznej wysokości, nawiercone i przekształcone w domy dla owadów. Drzewa dziuplaste, wskazujące na obecność owadów, ptaków lub zwierząt zostaną pozbawione gałęzi i skrócone do bezpiecznej wysokości.

Początki Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu sięgają 1816 r. Zajmuje powierzchnię 25 hektarów, z czego 0,5 hektara przypada na wody.

AQUA Toruń otwarte!
Źródło: Niepokojący stan drzew w Parku Miejskim. Będą wycinki