Młyn Wiedzy w Toruniu ma już gotową ofertę na nowy rok szkolny

2021-08-23 9:39 Paweł Jankowski
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Autor: Magdalena Witt-Ratowska Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Wakacje sie już kończą i można zacząć myśleć, w jaki sposób zająć czas naszym podopiecznym. Z ciekawą propozycją warsztatów, zajęć w pracowni biologicznej i fizycznej oraz zwiedzania interaktywnych wystaw wychodzi Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Nowością na stronie Młyna jest wyszukiwarka zajęć dla danej grupy wiekowej. W ten sposób opiekunowie grup szkolnych będą mogli wybrać odpowiedni temat warsztatów lub zajęć w pracowniach. Zajęcia w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Centrum Innowacyjnej Edukacji będą odbywały się od wtorku do piątku.

Najmłodsi mogą wziąć udział w warsztatach „Pracownia kolorowych eksperymentów”, które zaplanowano w środy i piątki. Uczestnicy samodzielnie wykonają kolorowe doświadczenia.

Najbardziej rozbudowana oferta edukacyjno-kulturalna została przygotowana dla uczniów szkół podstawowych. Podczas warsztatu „Wodne laboratorium” uczestnicy samodzielnie wykonają eksperymenty, dzięki którym dowiedzą się m.in. czym jest napięcie powierzchniowe i do czego można je wykorzystać. Przekonają się też, że woda może posłużyć do stworzenia iluzji optycznych. Ponadto wykonają doświadczenia, które pomogą im zrozumieć pojęcia, takie jak gęstość, czy stany skupienia.

„Walka o przetrwanie” to laboratorium biologiczne, podczas którego uczestnicy zapoznają się z mechanizmami adaptacji roślin do trudnych warunków siedliskowych. Z kolei podczas zajęć „Osmoza bez tajemnic” będzie okazja do poznania zjawiska osmozy.

W pracowni fizycznej przygotowano zajęcia „Czy leci z nami Newton?” poświęcone między innymi tajemnicom lotu. Z kolei zajęcia „To działa!” są poświęcone naturze prądów i magnesów.

W budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji będą odbywały się warsztaty „Małe ojczyzny”, „Słowa mają siłę!” oraz „Nie złap się w sieć”. Pierwsze zajęcia są poświęcone różnorodności kulturowej Polski. Zajęcia „Słowa mają siłę!” są poświęcone komunikacji międzyludzkiej. Warsztaty „Nie złap się w sieć” dotyczą cyberbezpieczeństwa, zagrożeń związanych z nieprzemyślanym publikowanie treści w internecie, hejtem oraz uświadomienia jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u ofiar.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zachęca również do zwiedzania interaktywnych wystaw, w tym jedynej w Polsce ekspozycji poświęconej procesowi dojrzewania człowieka - „Ścieżki dorastania”.

Źródło: Młyn Wiedzy w Toruniu ma już gotową ofertę na nowy rok szkolny