Lepiej późno niż wcale. Miasto rozpoczyna akcję „odbetonowywania” drzew

2021-07-20 11:06 Paweł Jankowski
Miasto zaczyna odbetonowywanie drzew
Autor: Mariusz Luda Miasto zaczyna odbetonowywanie drzew

Aż się chce powiedzieć - lepiej późno niż wcale. Wokół drzew rosnących w przestrzeni miejskiej będą usuwane elementy nawierzchni, by utworzyć powierzchnię przepuszczającą wodę.

Miasto rozpoczyna akcję „odbetonowywania” kwater wokół drzew rosnących w chodnikach oraz tworzenia nowych pasów zieleni przyulicznej w obrębie szerokich chodników. Ma to zwiększyć powierzchnię przepuszczalną i retencję wód opadowych na terenach miejskich. Ma to wpłynąć na kondycję drzew i roślin. Szkoda, że dopiero teraz ten pomysł będzie realizowany, a nie dużo wcześniej, gdyż jest prosty i tani, a może przynieść same plusy.

Pierwsze efekty tych działań są już widoczne w przestrzeni miejskiej. Przy przystanku autobusowym na ul. Kraszewskiego powiększono misę dla rosnącego tam dębu. W najbliższym czasie nasadzone tam zostaną również rośliny płożące.

Biuro Ogrodnika Miejskiego apeluje o zaangażowanie mieszkańców w tym przedsięwzięciu i prosi o wskazywanie takich miejsc drogą mailową pod adres bom@um.torun.pl. Każde zgłoszenie będzie analizowane przy współpracy z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu i po uzyskaniu pozytywnej opinii realizowane.

Bank Żywności w Toruniu
Źródło: Lepiej późno niż wcale. Miasto rozpoczyna akcję „odbetonowywania” drzew