Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

i

Autor: pixabay.com Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 stycznia

2021-12-20 11:49

Dzieci znowu nie chodzą do szkoły z powodu pandemii. Jest to spory problem dla ich rodziców. Te najmłodsze potrzebują ich opieki w czasie nauki zdalnej w domu. Rodzice, którzy muszą zostać w domu mogą dostać specjalny zasiłek opiekuńczy, ale nie wszyscy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do wypłaty potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic, który prowadzi własną firmę, składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.zus.pl.

Dodatkowy zasiłek przysługuje osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Jednak świadczenie nie należy się, jeśli maluchem może zająć się drugi opiekun, np. rodzic, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

Zasiłek przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, tak jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych przyznawany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Tego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

O dodatkowym zasiłku opiekuńczym mówi Krystyna Michałek z ZUS
Sonda
Korzystasz z usług cyfrowych ZUS?
Źródło: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 stycznia