Szczecińsku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny po raz kolejny wyróżniony!

2021-06-23 13:14 Denver
ZUT
Autor: ZUT

Poznaliśmy wyniki 22. rankingu szkół wyższych Perspektyw. W tegorocznej edycji konkursu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zajął pierwsze miejsce w Polsce pod względem innowacyjności.

Wśród uczelni technicznych ZUT znalazł się na 9. pozycji. Za innowacyjność szczecińska uczelnia otrzymała miejsce pierwsze, uzyskując 100 proc. we wskaźniku rankingowym. W zestawieniu kierunków studiów technicznych piąte miejsce otrzymała inżynieria materiałowa - kierunek prowadzony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

W ogólnej klasyfikacji ZUT zajął 31. miejsce.

Sonda
Opłaty za parkowanie w Szczecinie...
ESKA XD #024 - pieniądze polskich piłkarzy, hity na Euro, przystojniacy z tureckich seriali
Źródło: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny po raz kolejny wyróżniony!