Szczecińscy rajcy poparli Prezydenta Krzystka

2021-06-30 13:02 EMZET Denver
Piotr Krzystek
Autor: Facebook / Prezydent Szczecina

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Szczecin, radni udzielili Piotrowi Krzystkowi absolutorium oraz wotum zaufania za wykonanie budżetu za 2020 rok.

Warto zaznaczyć, że w związku pandemią koronawirusa niezbędne było przedefiniowanie początkowych założeń budżetowych. W celu zapewniania bezpieczeństwa i niezbędnych usług szczeciniankom i szczecinianom, Miasto musiało zmierzyć się z zabezpieczeniem działania podstawowych służb miejskich.

- Priorytetem, w tym specyficzny roku budżetowym było utrzymanie nadwyżki operacyjnej, która jest siłą napędową do realizacji aktualnych zadań i kolejnych inwestycji, czyli rozwoju miasta - mówi Piotr Krzystek Prezydent Szczecina.

Wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe ogółem: 3,063 mld zł,

- wydatki budżetowe ogółem: 3,333 mld zł,

- deficyt budżetowy: 269,7 mln zł,

Jednocześnie warto zaznaczyć, że poziom wydatków majątkowych osiągnięty w minionym roku, był najwyższy w historii Szczecina.

Sonda
W której części Szczecina żyje się najbezpieczniej?
Gorąca 20 Radia ESKA – notowanie 25.06.2021
Źródło: Szczecińscy rajcy poparli Prezydenta Krzystka