Szansa na własne "M" dla potrzebujących szczecinian

2022-02-15 14:00 AWIR Denver
Mieszkania socjalne
Autor: ZBiLK

Ruszył nabór wniosków na mieszkania socjalne w Szczecinie. To opcja dla tych, których dochody nie pozwalają na wynajem na rynku komercyjnym.

O wynajęcie mieszkania socjalnego może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który boryka się z brakiem lokalu i osiąga odpowiednio niski dochód. Przykładowo, gospodarstwo domowe, w którym znajdują się trzy osoby może mieć maksymalny dochód na poziomie ok 3240 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, miasto może zawrzeć umowę najmu, gdy przekroczenie kryterium dochodowego wynosi nie więcej niż 10%.

- Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów mieszkania socjalne są wyremontowane, jednak mogą być o obniżonym standardzie (toaleta na półpiętrze, ogrzewanie piecowe). Z kolei czynsz w takim mieszkaniu wynosi tylko ok 1,4 zł za m2 czyli np w lokalu o pow. 40 m2 wyniesie on niecałe 56 zł miesięcznie plus media - mówi Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa

Wnioski złożone przez mieszkańców zostaną poddane ocenie punktowej. Liczba punktów zależeć będzie między innymi: od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, liczby dzieci, stanu zdrowia, warunków w jakich się obecnie mieszka, czy korzysta się z programów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na podstawie punktacji ogłoszone zostaną wstępne wykazy złożonych wniosków. Osoby, które nie będą zgadzać się z naliczoną punktacją będą miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 7 dni. Odwołania, uwagi oraz zażalenia rozpatrywane będą przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Nabór wniosków na mieszkania socjalne w Szczecinie potrwa do końca lutego.

Źródło: Szansa na własne "M" dla potrzebujących szczecinian