koparka

i

Autor: Jakub Chonchera

SKM Zdunowo - plac budowy przekazany

2021-12-29 10:27

Przekazano plac budowy, na zadaniu związanym z budową miejskiej części przystanku SKM Zdunowo. Za realizację prac odpowiadać będzie firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna.

Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdunowo, budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą techniczną, w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • budowę jezdni wraz z placem do zawracania i skrzyżowaniem z ul. Bałtycką;
 • budowę zatok parkingowych;
 • budowę chodników;
 • budowę ścieżki rowerowej;
 • budowę dojścia do peronów;
 • wykonanie elementów małej architektury;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
 • gospodarkę drzewostanem oraz zagospodarowanie zieleni;
 • budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury;
 • wykonanie monitoringu wizyjnego;
 • budowę kanalizacji teletechnicznej; przebudowę kolizji z istniejąca siecią teletechniczną oraz budowę teletechnicznych powiązań komunikacyjnych, w rejonie ulic Gościniec i Bałtyckiej w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 240 dni od daty podpisania umowy. Koszt prac to ponad 3 mln zł brutto.

Źródło: SKM Zdunowo - plac budowy przekazany