Zielone Podwórka i Przedogródki Szczecina

i

Autor: ZBiLK

​Odnowili już ponad 200 podwórek w Szczecinie, teraz czas na kolejne

2022-02-16 14:57

Do 1 marca potrwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programów Zielone Podwórka i Przedogródki Szczecina. O dofinansowanie remontów terenów wokół swoich budynków mogą się starać wspólnoty mieszkaniowe. Nabór wniosków prowadzi Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

Kto może starać się o dofinansowanie i na co?

- O wsparcie finansowe remontów podwórek i przedogródków mogą wystąpić wspólnoty mieszkaniowe, w których znajdują się lokale komunalne lub TBS oraz które mają zawarte odpowiednie porozumienie na korzystanie z terenu miejskiego, przyległego do ich budynku. Dofinansowaniem mogą być objęte różne działania inwestycyjne m.in: nowe nasadzenia, żywopłoty, trawniki, renowacja istniejącej roślinności wraz z towarzyszącą im infrastrukturą i miejscami wypoczynku takimi jak ławeczki, alejki, wiaty, pergole, place zabaw. W sumie Gmina pokrywa 75% kosztów inwestycji, wykonywanych przez wspólnoty. Wyjątkiem jest tworzenie placów zabaw, których koszt zostanie sfinansowany aż w 95% - mówi Tomasz Klek rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. 

Przez 14 lat wyremontowano ponad 200 terenów.  Pierwsze Zielone Podwórka w ramach Programu pojawiły się w 2008 roku. Od tego czasu, dzięki wsparciu gminy, wyremontowano już 144 terenów. W sumie, przez ostatnie 14 lat, wspólnoty otrzymały pomoc na ten cel w wysokości  ok 15,5 mln zł.

Program Zielone Przedogródki ruszył w 2015 roku i od tego czasu również cieszy się dużym zainteresowaniem. W ciągu sześciu lat programu zrealizowano 66 projektów, które gmina dofinansowała kwotą ok 4,5 mln zł.

Oba programy pozwoliły zmienić zaniedbane dotąd miejsca w uporządkowane, zielone  tereny, które zyskują nowych gospodarzy. Dzięki Programom, mieszkańcy mogą żyć i wypoczywać w przyjaznym otoczeniu.

Źródło: ​Odnowili już ponad 200 podwórek w Szczecinie, teraz czas na kolejne