Urząd Skarbowy Rzeszów

i

Autor: Google Street View Które urzędy będą nieczynne 2 listopada?

Wydarzenia

Urzędy będą otwarte dłużej. Nowe przepisy wchodzą w życie

2023-11-17 12:25

Część osób zareaguje na tę informację słowami "w końcu". Nowe przepisy ułatwią wizyty w urzędach, w których wykonywane są zadania związane z obsługą interesantów. Chodzi o godziny pracy placówek. Staną się dzięki niemu bardziej dostępne.

Spis treści

 1. Zmiana przepisów. Urzędy będą pracowały dłużej
 2. Urzędy czynne nie tylko od poniedziałku do piątku
 3. Które urzędy będą czynne dłużej?

Zmiana przepisów. Urzędy będą pracowały dłużej

Zgodnie z przepisami zawartymi w nowym zarządzeniu, dyrektor generalny urzędu ma ustalać ustala godziny pracy urzędu. Musi się przy tym kierować kilkoma wytycznymi. Po pierwsze placówki mają być czynne od poniedziałku do piątku, nieprzerwanie przez 8 godzin każdego dnia. Po drugie, praca urzędników musi rozpoczynać się nie wcześniej niż o godzinie 7.00 i nie później niż o godzinie 10.00. Wskazania te nie budzą podobnych emocji, jak kolejne. Otóż w gestii dyrektora generalnego urzędu leży także ustalenie czasu pracy urzędu i jego pracowników tak, by co najmniej raz w tygodniu placówka była otwarta między 8.00 a 18.00.

Urzędy czynne nie tylko od poniedziałku do piątku

Nowe rozporządzenie pozwala także na zmianę dni tygodnia, w których czynna jest dana placówka. Dyrektor może zarządzić, że urząd ma być czynny w inny dzień niż przedział od poniedziałku do piątku. Oznacza to, że jednostka w takim wypadku może przyjmować interesantów np. w sobotę. W takim wypadku urzędnikom, który pracowaliby wówczas w urzędzie, przysługiwałby odbiór dnia wolnego.

"Dyrektor generalny urzędu informuje członków korpusu służby cywilnej oraz interesantów o wyznaczeniu soboty dniem, w którym wykonuje się pracę w zamian za dzień wolny, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w sposób przyjęty w danym urzędzie" - możemy przeczytać w zarządzeniu PRM.

Które urzędy będą czynne dłużej?

Pracownicy których jednostek zostaną objęci nowymi przepisami?

Urzędnicy szczebla centralnego:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 • ministerstwa;
 • urzędy centralne.

Przedstawiciele rządowej administracji terenowej:

 • urzędy wojewódzkie,
 • wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii,
 • o regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
 • wojewódzkie i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego,
 • komendy policji,
 • komendy państwowej straży pożarnej,
 • kuratoria oświaty,
 • urzędy i izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej,
 • urzędy statystyczne,
 • wojskowe komendy uzupełnień, wojewódzkie sztaby wojskowe,
 • urzędy górnicze.

Robisz te pozornie niewinne rzeczy? Możesz dostać mandat albo wezwanie do sądu

Na czerwonym świetle przez trzypasmową ulicę. Piesi igrali ze śmiercią, bo spieszyli się „załatwić sprawy urzędowe”
Źródło: Urzędy będą otwarte dłużej. Nowe przepisy wchodzą w życie