Zbrodniarz i kara. Podcast Radio Supernova

2022-10-05 11:13
Zbrodniarz i kara
Autor: canva

Podcast, w którym poznajemy historię największych zbrodniarzy świata. Zmienili oblicze naszego globu przez swoje decyzje, które bardzo często skutkowały wybuchem wojny światowej, lub wojny domowej.

Listen to "Zbrodniarz i kara" on Spreaker.

Bomba atomowa jest papierowym tygrysem, którego reakcyjne Stany Zjednoczone używają do zastraszenia ludzi - Mao Zedong

W 1911 roku upada cesarstwo Chińskie. Po 2000 lat, dynastia zostaje obalona przez lud. Następuje dekada przemocy i anarchii. Na przełomie 19 i 20 wieku, Chiny pogrążają się w panującym kryzysie. NIe pozwala to na debatę i krytykę. Władzy można przeciwstawić się tylko rewolucja. Z ruin cesarstwa wyłaniają się dwa obozy. Nacjonalistyczny i komunistyczny. Obie grupy twierdzą, że występują w imieniu 6 milionów chłopów. Te dwie ścierające się ideologię spustoszy Chiny. Jak Mao Zedong dotarł na szczyt władzy?

Listen to "Bomba atomowa jest papierowym tygrysem, którego reakcyjne Stany Zjednoczone używają do zastraszenia ludzi - Mao Zedong [ZBRODNIARZ I KARA]" on Spreaker.

Miał romans z czeską aktorką. Przez Hitlera ta miłość nie przetrwała - Joseph Goebbels

Ten człowiek nie musi udawać posłuszności. Jest jednym z wielu ludzi Furera. Twórcą mitu, któremu sam uległ. Do tej pory Joseph Goebbels był bezrobotny. Jednak odnalazł osobę, którą otoczył kultem. Wierzył w nią. Ten człowiek staje się dla niego mesjaszem. Mowa oczywiście o Adolfie Hitlerze. Podrzędny członek społeczeństwa, staje się podżegaczem i człowiekiem Hitlera na wysokim stanowisku. Ona, prawdziwa dama. On jedyne w swoim rodzaju zjawisko w narodowym socjalizmie. Razem mieli wszystko. Tworzyli idealne małżeństwo. Jednak prawda o życiu prywatnym Josepha Goebbelsa i jego żony wyglądała zgoła inaczej.

Listen to "Miał romans z czeską aktorką. Przez Hitlera ta miłość nie przetrwała - Joseph Goebbels [ZBRODNIARZ I KARA]" on Spreaker.

Był katowany przez ojca, więc zemścił się zabijając? Józef Stalin - największy zbrodniarz wojenny?

Listopad rok 1991. Po załamaniu się komunizmu, powraca wolność w Moskwie i całym kraju. W 40 lat po śmierci, Stalin wciąż żyje w sercach i umysłach Rosjan. Stworzony przez niego mit jest tak potężny, że są ludzie którzy mogą zamienić wolność, na jego dyktaturę. Stalinowska technika manipulowania ludźmi była skuteczna. Jej korzenie tkwiły w rewolucji Bolszewickiej 1917 roku. Kontrola środków masowego przekazu to klucz do sukcesu. Lenin obiecuje chłopom ziemie, robotnikom fabryki a wszystkim raj na ziemi. W swoim przesłaniu Lenin powtarza hasła wszystkich rewolucji:Na pohybel tym którzy tuczą się kosztem innych. Malkontentom. Robotnicy łączcie się w walce. To Was wzywamy W 1924 roku umiera Lenin. Władzę przejmuje Stalin. Teraz on musi znaleźć sposób, aby zdobyć serca i umysły mieszkańców ZSRR. Od tej pory nikt nie będzie miał prawa krytykować jego polityki. Jedynie Stalin jest w stanie poprowadzić naród ku chwale. Stworzy kolosalną iluzję.

Listen to "Był katowany przez ojca, więc zemścił się zabijajćącludzi? Józef Stalin - największy zbroniarz wojenny? [ZBRODNIARZ I KARA]" on Spreaker.

Osama Bin Laden, człowiek który zmienił oblicze świata.

Przez kilkanaście lat nieuchwytny terrorysta, który rządził Al-Kaidą. Stworzył najniebezpieczniejszą organizację, przez którą chciał rządzić nie tylko Stanami Zjednoczonymi, ale także osobami, które nie są tego samego wyznania. Kim był Osama Bin Laden?

Listen to "Przez kilkanaście lat nieuchwytny terrorysta, twórca naniebezpieczniejszej organizacji Al-Kaidy - Osama Bin Laden [Zbrodniarz i kara]" on Spreaker.

Adolf Hitler. Przez niego Europa wygląda inaczej, a on sam stał się obiektem strachu wszystkich obywateli globu ziemskiego.

Przez swoje chore ambicje i chęć stworzenia rasy aryjskiej wywołał drugą wojnę światową. Dzisiaj poznamy historię człowieka, który zmienił oblicze świata. Kim był Adolf Hitler? Posłuchaj podcastu.

Listen to "Przez niego Europa wygląda inaczej, a on sam stał się obiektem strachu - Adolf Hitler [Zbrodniarz i kara]" on Spreaker.