ulica Legionów - wizualizacja

i

Autor: UMŁ

Ulica Legionów w Łodzi zmieni się nie do poznania!

2021-08-31 15:36

Ta łódzka ulica przestanie służyć jako scenografia filmów wojennych i historycznych – zamiast tego będzie ciche torowisko, nowa nawierzchnia, mała architektura i dużo zieleni. Ulica Legionów zostanie zrewitalizowana!

ulica Legionów - wizualizacja

i

Autor: UMŁ

– Ten fragment miasta przechodzi metamorfozę. Zmienimy plac Wolności w przyjazną, zieloną enklawę, w przestrzeń, która ożyje dzięki stoiskom targowym oraz wydarzeniom artystycznym. W ciągu najbliższych kilku dni otworzymy oferty w przetargu na wybór wykonawcy i wszystko wskazuje na to, że zgodnie z deklaracjami prace budowlane wystartują w tym roku. Przypomnę tylko, że trwają prace przy modernizacji elewacji kamienicy przy pl. Wolności 2. To zupełnie nowe miejsce na mapie Łodzi, gdzie możemy prześwitem bramowym dostać się do jednej z największych atrakcji turystycznych w naszym mieście czyli Pasażu Róży. Przy placu Wolności powstaje też kolejna filia Biblioteki Miejskiej - Biblioteka Wolność. Ale to nie koniec zmian w tej części miasta. Ulica Legionów wygląda obecnie jak plan zdjęciowy – idealny dla filmów wojennych. Obiecuję – to się wreszcie zmieni. Zakończyliśmy etap projektowania i w ciągu kilku najbliższych dni ogłosimy przetarg na roboty budowlane. Jeśli pogoda nam nie przeszkodzi prace budowlane wystartują na początku 2022 roku. Modernizacja ul. Legionów będzie zrealizowana w ramach wartego 1 mld zł Programu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – mówi Robert Kolczyński, dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju UMŁ

W trakcie remontu ul. Legionów torowisko tramwajowe zostanie wymienione na cichsze. Chodniki zostaną poszerzone, a ruch spowolniony. Wzdłuż ulicy posadzone zostaną drzewa, krzewy i inne rośliny wyposażone w automatyczny system nawadniania. Na ul. Legionów ustawione zostaną także nowe meble miejskie, kosze, ławki i oświetlenie uliczne. Węższa będzie także jezdnia ul. Cmentarnej.

Z uwagi na duży zakres inwestycji przetarg został podzielony na części:

1) ul. Legionów – na odcinku od pl. Wolności do ul. Gdańskiej wraz ze skrzyżowaniem

2) ul. Legionów - na odcinku od skrzyżowania Legionów/ Gdańska do ul. Żeligowskiego

3) ul. Cmentarna

Prace mają zakończyć się do końca 2023 r. Oferenci mają 30 dni na złożenie ofert.

– Ulica Legionów doczeka się remontu. Modernizacja tej części miasta jest niezbędna. Dlatego cieszę się, że zakończyliśmy etap projektowania i za kilka dni ogłosimy przetarg na roboty budowlane. Sceneria wojenna przechodzi do przeszłości. Ulica Legionów zmieni się nie do poznania. Będzie przyjazna, zielona, bezpieczna. Zasadzimy ponad 140 drzew m.in. grabów, lip oraz klonów, a także ponad 6 050 krzewów, bylin i traw. Będą wśród nich berberysy, hortensje, miskanty chińskie, róże i laurowiśnie.

Chodniki po obu stronach ulicy Legionów zostaną poszerzone, tak by wygodniej było się poruszać pieszym. Wsiadanie do komunikacji miejskiej zostanie ułatwione dzięki wysuniętemu peronowi przystanku po północnej stronie ulicy – dodaje Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Jak będzie wyglądać ulica Legionów po remoncie?

Po południowej stronie ulicy powstanie szeroki chodnik z zieleńcami i meblami miejskimi, m.in. pojawią się ławki i stojaki rowerowe. Chodniki zostaną wykonane z płyt oraz kostki kamiennej. Posadzone zostaną drzewa, krzewy i inne niskie rośliny. O ich stan zadba automatyczny system nawadniający. Na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią zostanie wykonane lekkie wyniesienie jezdni.

Zakres robót będzie obejmował remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Na ulicy zostaną zamontowane nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe.

Jak będzie wyglądała ulica Cmentarna po remoncie?

Inwestycja obejmuje również przebudowę ul. Cmentarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieciową, trakcją tramwajową oraz zagospodarowaniem przestrzeni. Jezdnia ulicy Cmentarnej będzie nieco węższa niż obecnie (7 m szerokości). Ruch na niej nadal będzie dwukierunkowy.

Torowisko poprowadzono w śladzie istniejących torów łącząc je z torowiskiem w ul. Legionów, ale też przysuwając nieco bliżej projektowanych przystanków. Obydwa przystanki będą bezpieczne i wygodne – perony będą na wysokości pozwalającej na łatwe wsiadanie i wysiadanie bez wchodzenia na jezdnię.

Przy ulicy Cmentarnej w obszarze skrzyżowania z ul. Legionów pojawi się plac miejski przeznaczony dla pieszych. Będzie miał obniżone krawężniki, a także nową nawierzchnię. Na skwerku zaprojektowano nowe przejście dla pieszych, zlokalizowane za przystankiem na ul. Cmentarnej, a obok niego przestrzeń na 3 miejsca postojowe.

Ulica Legionów w Łodzi to jedna z najstarszych ulic w mieście.

W latach 1821-1823 przystąpiono do wyznaczania Nowego Rynku (obecny Plac Wolności). Na początku lat 60. XIX w. (część zachodnia od Rynku) przyjęła nazwę Konstantynowska. Przez lata następowały kolejne zmiany w nazewnictwie ulicy:

1915 – Konstantiner Strasse (w 1918 powrócono do nazwy Konstantynowska),

1928 – 11 Listopada, okres II wojny światowej – General Litzmann–Strasse,

od 1946 – Bohaterów Stalingradu następnie Obrońców Stalingradu,

1994 – Legionów (nazwa obowiązująca do dziś).

Przy ulicy Legionów znajdował się pierwszy łódzki zakład fotograficzny Józefa Zajączkowskiego, Teatr Fryderyka Sellina (obiekt nieistniejący) czy dawna Sala Śpiewaków Niemieckiego Towarzystwa Śpiewaczego (obecnie Teatr Powszechny).

Źródło: Ulica Legionów w Łodzi zmieni się nie do poznania!