Łódzcy radni chcą wspierać rodziny. Powołali specjalną komisję!

2021-04-14 23:36 Ela Piotrowska
W Łodzi powstała doraźna Komisja ds Rodziny, Dzieci i Młodzieży
Autor: mat. K. Makowski

Dzieciom i rodzicom w czasie pandemii potrzebna jest pomoc. Łódzcy radni jednogłośnie zdecydowali, że powstanie Doraźna Komisja do spraw Rodziny, Dzieci i Młodzieży.

Skąd ta inicjatywa?  - To potrzeba chwili – mówi inicjator powstania komisji radny Krzysztof Makowski i podkreśla, że sytuacja w której wszyscy znaleźliśmy się z powodu pandemii wymaga nowych wyzwań. - Nigdy wcześniej nie zetknęliśmy się z problemami na taką skalę. Dotyczy to całych rodzin, małych dzieci, uczniów i młodzieży. Z wieloma rzeczami mieszkańcy sami sobie nie poradzą i dlatego potrzebne im wsparcie. Najpilniejsze potrzeby to teraz opieka pedagogiczna i psychologiczna zanim dzieci wrócą do szkoły. Powrót do normalności to będzie dla wielu problem. Docierają do nas sygnały o depresji, wypaleniu, kłopotach ze zdrowiem. Wszyscy wiemy w jak trudnej sytuacji znaleźli się uczniowie i ich bliscy – mówi Krzysztof Makowski.

W Łodzi będzie działać doraźna Komisja ds Rodziny, Dzieci i Młodzieży
Autor: mat. K. Makowski

Do zadań komisji będzie należeć podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych oraz opiniowanie programów, mających na celu m.in  przeciwdziałanie przemocy w stosunku do dzieci, poprawę opieki i stworzenie im jak najlepszych warunków.

Komisja będzie kontrolować i monitorować realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także polityki prorodzinnej, edukacji oraz promocji i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i wspierania osób niepełnosprawnych. Komisja chce na bieżąco współpracować m.in  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i odpowiednimi wydziałami w łódzkim magistracie. Zapowiada współpracę również z policją i strażą miejską.

Do pracy w komisji zgłosiło się 12 radnych. Pierwsze spotkanie zaplanowano w przyszłą środę.

Źródło: Łódzcy radni chcą wspierać rodziny. Powołali specjalną komisję!