Mieszkańcy Konina nie będą dopłacać za wodę (na zdj. prezes PWiK Waldemar Jaskólski i prezydent Konina Piotr Korytkowski)

i

Autor: Arleta Janiak

Mieszkańcy Konina nie będą dopłacać za wodę

2023-10-31 8:01

Ta sprawa ciągnie się od kilku miesięcy. Mieszkańcy protestowali przeciwko dodatkowym opłatom, które mieli z własnych kieszeni dopłacać PWiK. To za niepobierane podwyżki za wodę od lipca 2021 r. do grudnia 2022 r. Wobec sprzeciwu mieszkańców Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wraz z władzami miasta odstąpiły od tego pomysłu.

Podczas październikowej sesji radni Konina zdecydowali, że mieszkańcy nie będą musieli wstecznie wyrównywać podwyżek stawki za wodę i ścieki z własnej kieszeni. Miasto przez 10 lat chce w ratach spłacać tę dopłatę. A mowa o ponad 15 milionach złotych.

Mieszkańcy nie będą obciążeni tymi kwotami ze względu na to, że nie możemy dopuścić żeby za błędy urzędnicze mieszkańcy musieli za to płacić - powiedział prezydent Konina Piotr Korytkowski

Jednak aby formalnościom stało się zadość PWiK wystawi faktury korygujące do spółdzielni mieszkaniowych i indywidualnych odbiorców, których nie trzeba będzie płacić

Faktura będzie zawierała kwoty zarówno za usługi jak i kwoty podatku VAT. Tym nie mniej będzie kilkakrotnie powtórzone w informacji pisemnej że mieszkańcy, odbiorcy nic nie płacą - dodał Waldemar Jaskólski, prezes PWiK w Koninie

Zerowe faktury będą wysyłane do odbiorców z początkiem listopada.