Deszczówka

i

Autor: WATERSPEC.PL Wielkość i kształt zbiornika dobiera się do ilości deszczówki, którą możemy zebrać i ile chcemy wykorzystać, a także do możliwości, jakie daje działka. Płaskie zbiorniki wybiera się, jeśli na działce na można wykonywać zbyt głębokich wykopów

Miasto będzie dopłacać do zbierania deszczówki - dofinansowania już od lipca

2021-05-07 8:20

Miasto Konin od dnia 1 lipca 2021 r. będzie dofinansowywać rozwiązania, których celem jest zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki. Celem dotacji jest zwiększenie naturalnej retencji na terenie Miasta Konina, utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawa mikroklimatu poprzez budowę systemów do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

Dotacja obejmuje następujące inwestycje:

 • budowę naziemnego wolnostojącego szczelnego zbiornika na wody opadowe z dachu,
 • budowę podziemnego szczelnego zbiornika na wody opadowe.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika retencyjnego;
 • zbiornik retencyjny nadziemny lub podziemny - zamknięty.

Główne założenia dotacji:

 • wnioski będą przyjmowane od 01 lipca 2021 r. (wnioski złożone przed czasem nie będą rozpatrywane),
 • dotacja może być udzielona tylko jeden raz na nieruchomość
 • dotacja wynosi 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:2000,00 zł – na wykonanie naziemnego wolnostojącego szczelnego zbiornika,
 1. 6000,00 zł – na wykonanie podziemnego szczelnego zbiornika o pojemności do 5 m3,
 2. 10000,00 zł - na wykonanie podziemnego szczelnego zbiornika o pojemności powyżej 5 m3 do 10m3,
 3. 14000,00 zł - na wykonanie podziemnego szczelnego zbiornika o pojemności powyżej 10m3.
 • warunkiem uzyskania dotacji celowej jest złożenie kompletnego wniosku przed realizacją inwestycji w terminie do 15 października danego roku kalendarzowego.
 • datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Koninie
 • złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji,
 • wnioski będą rozpatrywane i realizowane według kolejności zgłoszeń,
 • wnioski, które nie zostaną zrealizowane w danym roku budżetowym z powodu braku środków, będą rozpatrzone w następnym roku kalendarzowym.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl

Sonda
Czy badano Cię na obecność koronawirusa?