Górniczą akademią w KWB PAK Konin rozpoczęły się obchody barbórkowe

2022-12-02 11:34

"Niech żyje nam górniczy stan" słychać było podczas uroczystości, na której zgromadzili się górnicy z kopalni węgla brunatnego w KWB PAK Konin, a także przedstawiciele spółki ZEPAK i zaproszeni goście. Wszyscy wspólnie rozpoczęli uroczyste obchody święta patronki górników św. Barbary, potocznie zwane barbórką. Główne uroczystości odbędą się 4 grudnia.

Wręczenia odznaczeń, podziękowania za ciężką pracę, górnicy ubrani w uroczysty strój z charakterystyczną czapką z piórami - Akademią Górniczą rozpoczęło się świętowanie barbórki w konińskich odkrywkach. Choć w naszym regionie to świętowanie wraz z zamknięciem kopalni przejdzie do historii.

Ten region jest szczególny. To górnictwo tutaj się kończy więc to jest istotne, żeby te tradycje górnicze, które w tym regionie są kultywowane od kilkudziesięciu lat, w dalszym ciągu utrzymać. To też są smutne święta, ponieważ każdy sobie zdaje sprawę, że wieloletnia praca w tej chwili się kończy - powiedział nam Grzegorz Markowski członek zarządu KWB PAK Konin. 

Zgodnie z założonymi planami węgiel brunatny będzie wydobywany w naszym regionie jeszcze przez około dwa lata.

Z roku na rok zatrudnienie w kopalniach zmniejsza się. ZEPAK realizuje różne programy wspomagające pracowników kopalni. Jednak nowe projekty nie dadzą tyle miejsc pracy ile dawała kopalnia.

Niestety nie uda się tego tak przeprowadzić, żeby to zatrudnienie, które było jeszcze kilka lat temu bardzo wysokie, żeby odtworzyć w tej energetyce niskoemisyjnej lub zeroemisyjnej opartej o źródła odnawialne. No tam po prostu tych pracowników jest potrzeba znacznie mniej - mówił nam Andrzej Janiszowski wiceprezes spółki ZEPAK.