Dystrybucja węgla w powiecie konińskim po cenie preferencyjnej ustalona

2022-11-07 23:34 Emilia Czerniejewska
konwent
Autor: Emilia Czerniejewska

Gminy mogą kupować surowiec za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę, a sprzedawać mieszkańcom za maksymalnie 2 tys. zł. Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. W powiecie konińskim udało się włodarzom jednogłośnie ustalić zasady sprzedaży.

Zasady dotyczące dystrybucji węgla przez samorządy w powiecie konińskim zostały ustalone. Wójtowie i burmistrzowie spotkali się, aby przedyskutować i ujednolicić zasady sprzedaży.

Ustaliliśmy w głosowaniu, że cena węgla pobierana przez samorządy, będzie wynosiła dwa tysiące złotych, z czego dwieście złotych to koszty VAt-u i kwestie wszystkie administracyjne i ubytków. Natomiast trzysta złotych to kwestia transportu i dystrybucji tego węgla przez przedsiębiorce.

Powiedział Wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz i dodał, że cały czas pojawiają się niejasności związane z realizacją tego zadania, ale są one na bieżąco wyjaśniane.

Transport tego węgla z punktu PGE do składu, to są te koszty i dystrybucji od składowania. To już jest kwestia tego co przyjdzie po ten węgiel i przedsiębiorcy czy będzie workował za darmo czy dowoził za darmo czy będzie pobierał opłatę. To już jest kwestia wolnorynkowa, nie możemy w to ingerować, to już jest poza naszą jurysdykcją.

Węgiel od samorządu będą mogły kupić te osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego. Będą one musiały złożyć w swojej gminie wniosek. 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony już w nowym roku taki przydział ma każde gospodarstwo domowe.