Będzie nowy plac zabaw w Golinie

i

Autor: pixabay.com

Długo czekają i się doczekają - nowy plac zabaw powstanie w Golinie

2023-09-20 11:02

Jest już podpisana umowa, są pieniądze. Wkrótce ruszą prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę nowego placu zabaw dla mieszkańców osiedla w Golinie

Sześć bloków, 150 rodzin z dziećmi a placu zabaw nie było. Ale na szczęście wkrótce, ku uciesze najmłodszych mieszkańców Goliny, ta sytuacja się zmieni

Myślę że będzie to jeden z ładniejszych placów zabaw - to mogę powiedzieć - zagospodarujemy teren po byłej kotłowni osiedlowej. Plac, myślę że oczekiwany przez mieszkańców nie tylko z tych bloków, ale będą korzystali również mieszkańcy z osiedla zachód - powiedział burmistrz Goliny Mirosław Durczyński

Pewne działania by budowę placu zabaw rozpocząć zostały juz podjęte

Podpisuję umowę  z mieszkańcami bloku Kolejowa 1  na przekazanie gruntów pod budowę chodnika i konsekwencją będzie właśnie ten plac zabaw, który uda nam się zrealizować - dodaje Mirosław Durczyński

Jak zapewnił burmistrz Goliny budowa nowego placu na pewno ruszy w tym roku. Dodajmy, że będzie się on znajdował przy ulicy Kolejowej.