Ruszków

i

Autor: Emilia Czerniejewska

67 pojemników z nieznaną substancją odkryto w Ruszkowie Pierwszym

2023-05-24 21:41

O znalezieniu 67 pojemników, policja otrzymała zgłoszenie 21 maja po południu. Wewnątrz nich znajdowała się nieznana substancja. W akcji udział brała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego z Poznania oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Kilkadziesiąt 1000-litrowych pojemników z nieznaną substancją znaleziono na terenie Ruszkowa Pierwszego, w gminie Kościelec. Nieustalony sprawca porzucił odpady w magazynie, który był przez niego wynajmowany. Nielegalne składowisko, mogło zagrażać środowisku, a nawet mieszkańcom.

Około sześćdziesiąt zbiorników z nieustaloną substancją, trzy zbiorniki były rozszczelnione. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dokonaniu pomiarów powietrza, przeprowadzenia analizy substancji znajdującej się w zbiornikach oraz ograniczeniu wycieków z rozszczelnionych zbiorników.

Powiedziała nam Katarzyna Wojciechowska z Kolskiej Państwowej Straży Pożarnej i dodała, że zagrożone miejsce zabezpieczało 23 strażaków. W kolskim Starostwie zebrało się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie ustalono co dalej...

Na tą chwilę nie ma zagrożenia dla źródeł wody zaopatrujących zbiorowo mieszkańców, ale również nie ma zagrożenia w strefie dookoła miejsca, gdzie zostały  zlokalizowane zbiorniki, potocznie nazywane mauzerami. Nie ma w atmosferze sytuacji zagrażającej mieszkańcom i dobytkowi.

Powiedział starosta kolski Robert Kropidłowski i dodał, że obiekt, w którym składowane są odpady jest zabezpieczony i doraźnie kontrolowany przez Policję. Czynności procesowe wykonuje Policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kole.