Za nami kolejna sesja kieleckiej Rady Miasta. Zapadły decyzje m.in. w sprawie Baranówka czy Doliny Silnicy

2021-07-23 10:02 PioR
Zastępcy prezydenta Kielc przestali pełnić swoje funkcje
Autor: UM Kielce

Momentami burzliwy przebieg miała czwartkowa sesja Rady Miasta Kielce. Najwięcej emocji wzbudziła kwestia utworzenia szkoły branżowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Radni bez większych zgrzytów zdecydowali natomiast o przekształceniu Doliny Silnicy w park, a także o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Baranówek.

Zgodnie z projektem uchwały złożonym przez prezydenta Kielc, rok szkolny w placówce rozpocznie się we wrześniu 2022 r. Z takim pomysłem nie zgodziła się jednak część radnych, która zgłosiła poprawkę, aby szkoła w Dobromyślu rozpoczęła naukę już od września. Po burzliwej dyskusji propozycję Bogdana Wenty poparło 12 radnych, 9 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

- Było to przygotowywane trochę za wcześnie, bez przeprowadzonych rozmów. Oczywistym jest, że takie uchwały muszą być dostosowane do obowiązującego prawa, jak i realnej sytuacji. Przecież nie ma możliwości dostosowania tego budynku do funkcjonowania w nim szkoły branżowej w taki krótkim okresie – tłumaczyła wiceprzewodnicząca rady Katarzyna Czech-Kruczek. Władze Kielc przekonywały też, że do uruchomienia szkoły potrzebne jest około 200 tys. zł, a takich pieniędzy nie ma teraz w miejskim budżecie.

Podczas sesji przyjęto też uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Baranówek. To efekt protestów mieszkańców, którzy próbowali zablokować powstanie tam nowych inwestycji deweloperskich.

Podjęto także decyzję, że Dolina Silnicy zostanie parkiem miejskim. Chodzi o obszar od ul. Jesionowej do al. IX Wieków Kielc. Radni nie mieli wątpliwości i jednomyślnie poparli projekt uchwały w tej sprawie.

- To pozwoli nie tylko na wystąpienie o środki na różne inwestycje, ale także wzmocni ochronę tych terenów – zaznacza Anna Kibortt, wiceprzewodnicząca Rady.

W Lesznie powstał nowy park
Źródło: Za nami kolejna sesja kieleckiej Rady Miasta. Zapadły decyzje m.in. w sprawie Baranówka czy Doliny Silnicy