Wybrano nowych członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Porządku Publicznego

2021-06-14 13:35 W.M
 Świętokrzyska Rada Pożytku Porządku Publicznego
Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Nowi członkowie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Porządku Publicznego powołani. Rada liczy 12 osób, a jej kadencja będzie trwała do 2024 roku.

W miniony piątek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik wręczyli nominacje członkom Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

- W radzie znajdują się osoby, które już mają doświadczenie w tej radzie, funkcjonowały w niej w poprzednich latach. Są to osoby zaangażowane i myślę, że uzupełnienie tego składu o inne, nowe osoby będzie skutkowało tym, że rada będzie działała tak jak i poprzednie. Skutecznie, dla środowiska i dla regionu - mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

W skład NGOSu weszło: trzech przedstawicieli marszałka, jeden przedstawiciel wojewody, dwóch przedstawicieli sejmiku województwa oraz sześciu członków reprezentacji organizacji pozarządowych.

Rada ma prawo wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. Konsultuje między innymi programy współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym, opiniuje projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących zadań publicznych i sprawy związanych z ustaleniem ich standardów. Udziela także pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi. Jednym z ważniejszych zadań Rady jest opiniowanie Strategii Rozwoju Województwa.

– Mam nadzieję, że Rada składająca się z członków o tak bogatym doświadczeniu zawodowym i społecznym będzie nas mocno wspierać swoimi pomysłami. Ufam, że będziecie Państwo dążyć do podniesienia standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie pożytku publicznego. Liczymy na dobrą i aktywną współpracę – powiedziała wicemarszałek Renata Janik.

Podczas pierwszego posiedzenia organizacja m.in. wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Damiana Gada, Wiceprzewodniczących – ks. Krzysztofa Banasika i Piotra Kisiela oraz Sekretarza – Paulinę Papkę. Zaopiniowała także projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/360/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

Sedno Sprawy - Julia Pitera

QUIZ. Polska polityka od 1990 roku. Zna się na niej rzekomo każdy Polak. Udowodnij to

Pytanie 1 z 15
Który zespół wykonywał utwór disco polo dedykowany Aleksandrowi Kwaśniewskiemu?
Źródło: Wybrano nowych członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Porządku Publicznego