Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

i

Autor: PUP Kielce

Sytuacja bezrobocia w powiecie kieleckim - jest lepiej?

2021-08-27 14:24

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach podsumował pierwsze półrocze 2021 roku. Z danych wynika, że sytuacja na rynku pracy w powiecie kieleckim jest coraz lepsza - liczba bezrobotnych spada.

Na dzień 30 czerwca b.r. w urzędzie zarejestrowanych było 6622 osób, to dużo mniej niż w roku ubiegłym. Spadek bezrobocia w stosunku do roku ubiegłego spadł o 18,16 proc.

- W tamtym roku stopa bezrobocia wynosiła 10,8 proc. Natomiast w tym roku na koniec czerwca 2021 roku wynosi 8,7 proc - mówi wicedyrektor PUP Magdalena Karwat-Kasińska.

W rejestrach PUP przeważały osoby zamieszkujące tereny wiejskie, największy spadek w stosunku do 2020 r. wystąpił wśród osób do 30 roku życia (o 609 osób), długotrwale bezrobotnych (o 477 osoby). Wzrost osób bez pracy zanotowano tylko w jednej grupie - u mieszkańców powiatu w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki.

Największy spadek liczby bezrobotnych wystąpił w gminie Bodzentyn, Chęciny i Piekoszów. Poza tym, nastąpił wzrost ofert pracy o prawie 50%.

- Najwięcej ofert pracy dotyczyło zawodów: robotnik gospodarczy, sprzedawca, magazynier, kucharz, technik prac biurowych - wymienia wicedyrektor.

Ratownicy zwolnieni z pracy za walkę o podwyżki

Quiz. Najważniejsze wydarzenia w Polsce po 2000 roku. Pamiętasz je?

Pytanie 1 z 15
Papież Jan Paweł II zmarł w 2005 roku. Pamiętasz w jaki dzień?
Źródło: Sytuacja bezrobocia w powiecie kieleckim - jest lepiej?