Modernizacja magistrali na ul. Witosa. Będą utrudnienia

2021-07-08 9:43 PioR
Modernizacja magistrali na ul. Witosa
Autor: UM Kielce Modernizacja magistrali na ul. Witosa

Lepsze bezpieczeństwo dostaw wody, łatwiejsze usuwanie ewentualnych awarii, rury i infrastruktura na dziesiątki lat – wielką modernizację magistrali wodociągowej w rejonie ul. Witosa rozpoczynają Wodociągi Kieleckie.

Jak informuje Ziemowit Nowak, rzecznik Wodociągów Kieleckich, modernizacja magistrali w rejonie ul. Witosa, czyli największych rur o przekroju nawet 600 mm, rozpocznie się w piątek 9 lipca i zakończy w niedzielę 11 lipca.

- Woda na tym odcinku zostanie zamknięta w piątek o godz. 19 a przywrócona do godz. 6 w niedzielę – podkreśla Ziemowit Nowak. – To tędy płynie woda zasilająca znaczną część północnych rejonów miasta. Pod ziemią zostanie wymienionych aż cztery tony armatury. Jedna z nowych zasuw waży aż dwie tony – dodaje.

Wymiana jest zaplanowana precyzyjnie, co do godziny. Na miejscu będą pracować dzień i noc, na zmiany ekipy wyłonionego w przetargu wykonawcy. O skali przedsięwzięcia świadczy lista przygotowanego sprzętu – dwie pompy wirnikowe, trzy agregaty prądotwórcze, koparka i dwie ciężarówki, do tego specjalistyczne piły, spawarki i tarcze tnące.

- Dzięki tej modernizacji mieszkańcy będą mieli zapewnioną niezawodność dostaw wody, łatwiej usuwane będą ewentualne awarie, wykonywane przyłącza do nowych budynków, a nawet będzie to można robić tak, że w domach nie zabraknie wody, bo czasowo popłynie z innego kierunku. Położone pod ziemią rury i infrastruktura zapewnią spokój na dziesiątki lat – tłumaczy Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Tak duża modernizacja wiąże się z przejściowymi uciążliwościami. Na 72 godziny zostanie pozbawionych wody 40 domów jednorodzinnych. Wszyscy właściciele zostali o tym poinformowani. Dodatkowo na miejsce zostaną wysłane dwa beczkowozy z wodą na cały czas modernizacji. W sieci w tym rejonie miasta może też wystąpić krótkotrwałe pogorszenie jakości wody ze względu na zmiany kierunku jej przepływu. Służby Wodociągów Kieleckich będą stale monitorowały jakość wody oraz przebieg prac.

W zbiornikach wody na os. Na Stoku zostanie zgromadzony najwyższy możliwy zapas wody dla mieszkańców. W przypadku całkowitego braku dopływu z ujęcia wody zapas ten pozwala na normalne zaopatrzenie mieszkańców w wodę przez ok. 72 godziny. Niemniej Wodociągi Kieleckie apelują do mieszkańców o rozsądne gospodarowanie wodą podczas weekendu.

Otwarcie parku rozrywki Mandoria
Źródło: Modernizacja magistrali na ul. Witosa. Będą utrudnienia