Kolejna wyremontowana droga w powiecie kieleckim. Tym razem w Chmielniku

2021-08-06 10:25 PioR
Kolejna wyremontowana droga w powiecie kieleckim. Tym razem w Chmielniku
Autor: Starostwo Powiatowe w Kielcach

Na tę inwestycję mieszkańcy Chmielnika czekali od dawna. Oficjalnie oddano już tam do użytku wyremontowaną ul. Dygasińskiego.

- Łączna wartość tej inwestycji to ponad 670 tys. zł, a długość drogi to ponad 2 km – mówi Mirosław Gębski, starosta kielecki. – 80 proc. środków na tę inwestycję udało się pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych, a wkład własny w równych częściach po 10 proc. pokrył samorząd powiatu oraz samorząd gminy Chmielnik – dodaje Małgorzata Przeździk, zastępca burmistrza Chmielnika.

Oddana oficjalnie do użytku ul. Dygasińskiego to ważny ciąg komunikacyjny w Chmielniku. Znajdują się przy nim budynki użyteczności publicznej – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Zespół Szkół, park miejski i klub sportowy. Tą drogą można też dojechać do zmodernizowanego w ubiegłym roku zalewu Andrzejówka.

- Jest to bardzo ważna inwestycja ze względu na to, że to ulica uczęszczana nie tylko przez mieszkańców Chmielnika, ale również przez mieszkańców pobliskich miejscowości – zaznacza Anita Jabłońska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Chmielniku.

W ramach inwestycji, poza ułożeniem nowej nawierzchni, zmodernizowano też chodnik, a na przejściu dla pieszych przy szkole zamontowano oznakowanie aktywne.

Inteligentna droga przyszłości
Źródło: Kolejna wyremontowana droga w powiecie kieleckim. Tym razem w Chmielniku