Bezpłatna rehabilitacja po COVID-19. Jak się na nią zapisać?

2021-07-13 12:40 W.M
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze uruchomiło program bezpłatnej pomocy dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19​. Gwarantuje on od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji. Co zrobić, by się na nią dostać?

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji przyjmuje zapisy na rehabilitację po COVID-19 wyłącznie na podstawie skierowania. W uzasadnieniu należy umieścić zapis: wskazana REHABILITACJA STACJONARNA ŚWIADCZENIOBIORCY PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19. Nowy program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19. Do programu będzie można dołączyć do 6 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

Dodatkowo niezbędne jest posiadanie wyników badań (badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia):

  • badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
  • aktualna morfologia, CRP,
  • aktualne badanie EKG,
  • inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta,
  • przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby

Wyżej wymienione wyniki badań należy dołączyć do skierowania.

Podstawą do przyjęcia jest przedstawienie prawidłowo wystawionego skierowania – zgodnie z w/w wytycznymi. Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz. Osoby uczestniczące w programie powinny być samodzielne, zdolne do samoobsługi i czynnego uczestnictwa w programie rehabilitacyjnym, bez pomocy innych osób (powinny samodzielnie zadbać o higienę osobistą, samodzielnie chodzić). Przyjęcie do ŚCR nastąpi na podstawie wstępnej kwalifikacji.

Jak wygląda rehabilitacja po COVID-19?
Sonda
Znacznie tańsze bilety na koncerty dla zaszczepionych osób to dobry pomysł?
Źródło: Bezpłatna rehabilitacja po COVID-19. Jak się na nią zapisać?