Ulgi w podatkach w zamian za montaż Odnawialnych Źródeł Energii

2021-04-29 8:37 Jakub Thauer
Panele fotowoltaiczne
Autor: GettyImages

W ramach kolejnego etapu poprawy czystości powietrza w Jeleniej Górze, równolegle do procesu wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne (głównie – gazowe) Miasto przystępuje do popularyzacji jeszcze innego rozwiązania, tj. instalacji OZE.

Jedną z form zachęty, kierowanej do potencjalnych zainteresowanych jest zwolnienie z podatku od nieruchomości tych podmiotów, które zdecydują się na zakup i montaż takich instalacji.

– Chcemy precyzyjnie, możliwie najkorzystniej dla inwestorów, określić zasady wsparcia takich działań – powiedział Jerzy Łużniak, Prezydent Jeleniej Góry. – Wszelkie korekty w systemie podatków mogą następować w kolejnym roku podatkowym, więc w naszym przypadku dotyczyć będą przede wszystkim działań podejmowanych w roku 2022 i później. Analizujemy też możliwości udzielenia pomocy inwestorom, którzy już w tym roku będą chcieli rozpocząć montaże i służby finansowe Miasta w najbliższym czasie sprawdzą zgodność z ustawami takich rozstrzygnięć.

Samorząd chce wziąć pod uwagę wszelkie instalacje togo typu, począwszy od paneli, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, czy rekuperatorów lub gruntowych wymienników ciepła i znaleźć rozstrzygnięcia najkorzystniejsze dla inwestorów w świetle obowiązujących przepisów.

Analiza prawna skutków takich działań jest niezbędna, bowiem najprawdopodobniej poza zapisami o uldze w podatku od nieruchomości trzeba będzie zweryfikować konieczność zmian w innych, korespondujących z uchwałą podatkową przepisach, opisać okresy obowiązywania ulg, tryb postępowania podatkowego, rodzaje możliwych ulg i zasady obowiązujące w relacjach z podatnikami podatku od nieruchomości.

– Sprawa ochrony powietrza w Jeleniej Górze jest nadrzędna i nie zamierzamy oszczędzać na ulgach – powiedział Jerzy Łużniak – ale też musimy oszacować skalę skutków finansowych dla budżetu, potencjalną liczbę beneficjentów, liczbę instalacji, itp., żeby później – już w fazie realizacji – nie pojawiały się problemy prawne i finansowe.

Powyższe analizy zostaną sfinalizowane do końca wakacji, żeby kompletnie przygotowany projekt mógł być uwzględniony w Wieloletniej Prognozie Miasta Jelenia Góra i trafić do budżetu Miasta na rok 2022, co oznacza, że we wrześniu br. będzie przedmiotem prac właściwych komisji, a potem Rady Miejskiej.

Będziemy sukcesywnie informowali o postępach w tych pracach, by zainteresowani instalacjami tego typu byli na bieżąco informowani o możliwości różnych rozstrzygnięć i mieli możliwość wzięcia udziału w procesie przygotowań.

Źródło: Ulgi w podatkach w zamian za montaż Odnawialnych Źródeł Energii