Ten program wspiera seniorów. Ruszyły zgłoszenia

2021-08-30 10:58 Jakub Thauer
Senior
Autor: sabinevanerp/Pixabay/cc0 Bliscy osób chorych mogą liczyć na poradę i pomoc ekspertów

Miasto Jelenia Góra otrzymało z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie na pilotażowy projekt teleopieki. Uczestnicy projektu otrzymają opaski telemedyczne oraz objęci zostaną całodobową opieką centrum ratunkowego.

Do udziału zapraszamy osoby, które:

  • posiadają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Jelenia Góra,
  • ukończyły 65 rok życia,
  • posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Jeżeli jesteś zainteresowany, wypełnij „Formularz zgłoszeniowy” i prześlij na adres e-mail: niepelnosprawni@jeleniagora.pl lub przynieś do Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze, pok. 001, w godzinach pracy Urzędu.

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2021 r.

W przypadku dużej ilości osób chętnych, pierwszeństwo w dostępie do usługi przysługiwało będzie osobom samotnie zamieszkującym.

Pilotażowy projekt będzie trwał do końca grudnia 2021 roku.

https://www.jeleniagora.pl/sites/default/files/2021-08/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy.pdf

Źródło: Ten program wspiera seniorów. Ruszyły zgłoszenia