Teleopieka w Jeleniej Górze

2021-11-02 9:39 Jakub Thauer

Miasto Jelenia Góra realizuje pilotażowy program teleopieki. Uczestnicy otrzymują opaski monitorujące oraz objęci zostają całodobową opieką centrum ratunkowego.

Podopieczny korzysta z opaski wyposażonej w:

- przycisk SOS oznaczony alfabetem Braille´a

- detektor upadku,

- lokalizację GPS,

- czujnik zdjęcia opaski,

- komunikat przypominający o konieczności zażycia leków,

- regularny pomiar tętna,

- monitoring zużycia baterii.

Teleopieka to pomoc w prowadzeniu samodzielnego i komfortowego życia przez Seniorów oraz wsparcie rodzin i opiekunów w codziennej opiece.

Do udziału zapraszamy osoby, które:

• posiadają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Jelenia Góra,

• ukończyły 65 rok życia,

• posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Jeżeli jesteś zainteresowany, wypełnij „Formularz zgłoszeniowy” i prześlij na adres e-mail: niepelnosprawni@jeleniagora.pl lub przynieś do Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze, pok. 001, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 

Źródło: Teleopieka w Jeleniej Górze