Straż Miejska w Poznaniu

i

Autor: Straż Miejska w Poznaniu

Pracowity weekend Strazników Miejskich!

2021-08-16 12:21

Jeleniogórscy strażnicy podjęli łącznie 86 interwencji w wyniku których 22 osoby pouczono, na 14 osób nałożono mandaty karne, w tym 8 za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym, 4 za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 1 za nieobyczajne zachowanie i 1 za niezachowanie należytych nakazanych środków przy trzymaniu zwierzęcia.

Na jedną osobę zostanie skierowany wniosek do Sądu Rejonowego o jej ukaranie w związku z popełnionym wykroczeniem. Ponadto 5 osób przekazano do PDOZ w celu wytrzeźwienia.Pozostałe interwencje dotyczyły spraw różnych i zostaną przekazane do właściwych instytucji celem dalszej ich realizacji.

Strażnicy miejscy zabezpieczali odbywający się od piątku do niedzieli 38.Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, który organizowany był przez Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

Uczestniczyliśmy i zabezpieczaliśmy również obchody Święta Wojska Polskiego, które odbyły się na terenie Parku Garnizonowego w obecności parlamentarzystów, władz miasta i powiatu oraz mieszkańców Jeleniej Góry.

Ponadto, w niedzielę zabezpieczaliśmy IX Bieg „Tropem Wilczym” upamiętniający żołnierzy wyklętych. Bieg odbywał się w Parku Norweskiego.

Wszystkie zabezpieczane przez strażników miejskich imprezy i uroczystości miały spokojny przebieg, nie było zakłóceń w ich przebiegu.

Źródło: Pracowity weekend Strazników Miejskich!