Wyrok w sprawie lotniska. Miasto skorzysta z apelacji

i

Autor: gdynia.pl

Wyrok w sprawie lotniska. Miasto skorzysta z apelacji

2021-12-22 11:26

Miasto Gdynia zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa i odwołać się od wyroku Sądu Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej lotniska Gdynia-Kosakowo. Wyrok oddalający skargę miasta i spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo ogłoszono we wtorkowe popołudnie. To dalsza część toczącego się od 2014 roku przed europejskim wymiarem prawa sporu dotyczącego udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej przy przekształcaniu lotniska.

We wtorek, 21 grudnia Sąd Unii Europejskiej ogłosił w Luksemburgu kolejny wyrok w sprawie toczącej się pomiędzy Gminą Miasta Gdynia i spółką Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo przeciwko Komisji Europejskiej. Unijny sąd postanowił odrzucić złożoną przez miasto i lotniskową spółkę skargę, która dotyczyła wcześniejszych rozstrzygnięć w tym postępowaniu.

To decyzja o negatywnym skutku z punktu widzenia miasta, gdyż inne rozstrzygnięcie sprawy mogłoby otworzyć potencjalną drogę odszkodowawczą. Nie zmienia to jednak faktu, iż miastu jako stronie w postępowaniu przysługuje teraz prawo do odwołania od wyroku, które zostanie wykorzystane.

Przypomnijmy, że w 2014 roku decyzja Komisji Europejskiej uznająca miejskie nakłady na budowę portu lotniczego Gdynia-Kosakowo i uruchomienie działalności za niedozwoloną pomoc publiczną spowodowała wstrzymanie całego projektu. Od tamtej pory Gdynia toczy z Komisją Europejską spór przed europejskimi organami sprawiedliwości w sprawie unieważnienia tej decyzji.

W minionych latach nad sprawą lotniska położonego na granicy Gdyni i gminy Kosakowo pochylali się sędziowie Sądu Unii Europejskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wówczas sąd dopatrzył się pewnych wad proceduralnych ze strony Komisji Europejskiej, uściślając: brak informacji niezbędnych do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy gdyńskiej skargi na jej wcześniejszą decyzję. TSUE skierował sprawę do ponownego rozpoznania w niższej instancji.

Jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku majątek tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej nabyła od syndyka gmina Kosakowo. Samorząd analizuje kwestie związane m.in. z uruchomieniem na terenie lotniska działalności w zakresie General Aviation (GA), czyli tak zwanego lotnictwa ogólnego – ta kwestia była też przedmiotem negocjacji miasta Gdyni z Komisją Europejską.

Na święta pójdą na cmentarz
Źródło: Wyrok w sprawie lotniska. Miasto skorzysta z apelacji