Węzeł Integracyjny Sopot Kamienny Potok gotowy! Inwestycja pochłonęła 30 mln zł

2021-08-24 10:08 Dominika Bakura
Remont
Autor: Anna Kuca Utrudnienia w centrum Olsztyna mają związek z budową drugiej nitki linii tramwajowej w mieście.

30 mln zł. Tyle pochłonęła budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi. W ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych wykonano min. pętlę autobusową Sopot Kamienny Potok, dwa ronda w ciągu ul. Wejherowskiej oraz miejsca postojowe w pobliżu stacji SKM.

Prace związane z budową węzła integracyjnego trwały łącznie prawie 3 lata. – Rozpoczęliśmy od przebudowy pętli przy stacji Sopot Kamienny Potok jeszcze w 2018 r. – mówi Katarzyna Alesionek z sopockiego magistratu.

Kolejne etapy związane były z zamknięciem poszczególnych fragmentów drogi. Często wiązało się to z dużymi korkami. – Musimy jednak pamiętać, że to bardzo duża inwestycja, realizowana w myśl nowych trendów komunikacyjnych – mówił wówczas Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Przede wszystkim zależy nam na usprawnieniu komunikacji poprzez likwidację tworzących się w tym miejscu korków. W tym celu wydłużony zostanie lewoskręt w ul. Malczewskiego oraz powstanie tzw. śluza dla autobusów, dająca uprzywilejowanie przy skręcie w ul. Malczewskiego, za sprawą zielonego światła – tłumaczył wiceprezydent.

Oprócz budowy pętli, dwóch rond oraz miejsc postojowych, przebudowano również chodniki. Wybudowano nowe drogi rowerowe w ciągu al. Niepodległości, ul. Wejherowskiej oraz przebudowano drogę rowerową na ul. Armii Krajowej, gdzie również powstały wyniesione skrzyżowania. Dodatkowo w ostatnim czasie wykonano nową nawierzchnię na odcinku al. Nieodległości, który nie był objęty projektem unijnym, między skrzyżowaniem z ul. 23 Marca a Armii Krajowej.

– Po przebudowie ulic i chodników nasadzono 66 drzew, 47 tys. krzewów i bylin oraz założono 10 tys. m kw. trawników. Ponad to przebudowano kanalizację deszczową i wybudowano 3 podziemne zbiorniki retencyjne, co pozwoliło na usprawnienie systemu odprowadzania wód deszczowych i zminimalizowało możliwość lokalnych podtopień w przypadku wystąpienia intensywnych opadów – konkluduje Katarzyna Alesionek. 

Źródło: Węzeł Integracyjny Sopot Kamienny Potok gotowy! Inwestycja pochłonęła 30 mln zł