Wakacje w Gdańsku nie będą nudne! Miasto przygotowało bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży

2021-06-02 18:02 Róża Perszon
wakacje
Autor: mat. pras.

Lada moment wybrzmi ostatni dzwonek - 25 czerwca ponad 60 tys. uczniów z Gdańska rozpocznie wakacje. Dla najmłodszych mieszkańców, którzy lato spędzą w mieście, przygotowano bogatą ofertę zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych. We wszystkich 68 szkołach podstawowych będą prowadzone półkolonie. Na zajęcia i warsztaty zaproszą z kolei miejskie instytucje i organizacje pozarządowe.

25 czerwca wakacje w Gdańsku rozpocznie 38 553 uczniów ze szkół podstawowych oraz 22 972 ze szkół ponadpodstawowych. Na nich wszystkich czekają liczne propozycje zarówno edukacyjne, sportowe czy kulturalne. Na organizację Akcji Lato w jednostkach oświatowych przeznaczono niespełna 1,5 mln. zł.

W gdańskich szkołach w okresie wakacyjnym zorganizowane zostaną bezpłatne półkolonie dla łącznie 603 grup dzieci. Zostaną one przygotowane przez prawie wszystkie placówki edukacyjne na terenie całego miasta. Każda z grup liczyć będzie maksymalnie 15 osób w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej i do 20 osób dla dzieci powyżej 10. roku życia.

Zaplanowanych zostało 9 turnusów w terminach od 28 czerwca do 27 sierpnia. Każdy z nich trwać będzie po 5 dni. Dzieciom zapewniona zostanie opieka w wymiarze od 8 do 10 godzin. W tym roku zajęcia odbywać się będą w 68 placówkach. Podejmą one opiekę wyłącznie nad dziećmi, które uczęszczały do niej w minionym roku szkolnym.

Dzieciaki będą spędzać czas w świetlicy i na świeżym powietrzu, czekać na nich będą atrakcje sportowe, plastyczne, teatralne i wiele innych. Oczywiście wszystkie atrakcje będą prowadzone w reżimie sanitarnym.

Samochód na wakacje. Auto dla całej rodziny | ESKA XD - Prosto z salonu #24
Źródło: Wakacje w Gdańsku nie będą nudne! Miasto przygotowało bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży