GZDIZ

i

Autor: GZDiZ

Pojazd z kamerą i lokalizatorem GPS sprawdzi, czy zapłaciłeś za postój. W gdańskich Strefach Płatnego Parkowania rusza mobilna kontrola płatności

2021-11-03 11:33

Od czwartku 4 listopada w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku zacznie funkcjonować mobilna kontrola prowadzona z użyciem pojazdu skanującego. Jej wprowadzenie nie ma wpływu na obowiązujące zasady korzystania z płatnych miejsc postojowych przez kierowców.

Od najbliższego czwartku do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP wykorzystywany będzie pojazd skanujący. To nowe narzędzie, które uzupełni pracę pieszych kontrolerów. Dzięki kamerom i czujnikom umieszczonym na pojeździe można sprawdzić większą liczbę samochodów w krótszym czasie. Pojazd może skontrolować nawet 4000 samochodów dziennie. Dla porównania jeden pieszy kontroler jest w stanie w tym samym czasie sprawdzić ok. 350 pojazdów.

Na czym polegać będzie mobilna kontrola?

Podczas dwóch, krótko po sobie występujących przejazdów wyposażony w specjalny skaner pojazd zeskanuje numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów i wykona ich zdjęcia. Dane te trafią do systemu zawierającego informacje o pojazdach z ważną opłatą za postój. Po zweryfikowaniu zebranych przez pojazd danych, kierowcom, którzy nie zapłacili za parkowanie bądź nie posiadają ważnego abonamentu/karty opłaty zryczałtowanej wystawione zostanie zawiadomienie o opłacie dodatkowej.

Co w praktyce oznacza dla kierowców mobilna kontrola opłat za postój?

Uruchomienie mobilnej kontroli nie zmienia zasad parkowania pojazdów w SPP i ŚSPP w Gdańsku. Sposób wnoszenia opłaty, wysokość stawek, granice sektorów i czas poboru opłat pozostają bez zmian. Jedyna różnica to sposób dostarczenia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Tradycyjne zawiadomienia będą wkładane za wycieraczkę tylko przez pieszych kontrolerów. W przypadku mobilnej kontroli zostanie ono wysłane do kierowcy pocztą. Przez 14 dni (od momentu wystawienia przez pieszego kontrolera zawiadomienia i włożenia go za wycieraczkę lub od doręczenia w przypadku kontroli mobilnej) wysokość opłaty dodatkowej wynosi 130 zł. Po tym czasie jej wysokość wzrasta do 200 zł.

W przypadku otrzymania zawiadomienia o opłacie dodatkowej kierowca ma prawo wnieść zastrzeżenia co do jej słuszności. Najszybciej można to zrobić korzystając z portalu zawiadomienie.gzdiz.gda.pl.

Kontrola piesza pozostanie

Wprowadzenie mobilnej kontroli nie oznacza, że GZDiZ rezygnuje z tradycyjnej kontroli pieszej. Kontrolerzy nadal obecni będą na ulicach Gdańska, przede wszystkim w tych miejscach, gdzie wykorzystanie pojazdu skanującego będzie utrudnione, np. ze względu na duże natężenie ruchu. Co ważne, system kontroli wyklucza dublowanie opłat dodatkowych za postój w tym samym miejscu – po wystawieniu opłaty za pomocą pojazdu nie będzie możliwości wystawienia opłaty przez pieszego kontrolera.

Źródło: Pojazd z kamerą i lokalizatorem GPS sprawdzi, czy zapłaciłeś za postój. W gdańskich Strefach Płatnego Parkowania rusza mobilna kontrola płatności