Nielegalnie pracowali na Pomorzu. Straż Graniczna skontrolowała cudzoziemców i pacodawców

2021-06-04 11:43 Róża Perszon
Nielegalnie pracowali na Pomorzu. Straż Graniczna skontrolowała cudzoziemców i pacodawców
Autor: MOSG Nielegalnie pracowali na Pomorzu. Straż Graniczna skontrolowała cudzoziemców i pacodawców

Zatrudnienie 111 cudzoziemców zweryfikowali funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Co ustalili? Aż 39 obywateli Ukrainy, Mołdawii i Białorusi świadczyło pracę nielegalnie, a pracodawcy wbrew przepisom powierzyli pracę 52 cudzoziemcom.

Kontrolą objęto firmy mające siedziby na terenie m.in. powiatu: wejherowskiego i gdyńskiego zajmujące się sprzątaniem, usługami budowlanymi oraz produkcją opakowań.

„Funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Świnoujściu, Władysławowie, Gdyni i Elblągu ustalili, że nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcom polegało na pracy na innych warunkach niż wskazane w oświadczeniach oraz zezwoleniach.”

- komentują w straży granicznej. 

Oprócz tego z obcokrajowcami nie zawarto umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, nie mieli oni także zezwoleń na pracę.

Funkcjonariusze ustalili również, że pracodawca przy powierzaniu cudzoziemcom pracy naruszył też inne przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 100 przypadkach nie dopełnił obowiązku powiadomienia właściwych urzędów o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców, a w jednym przekazał urzędowi nieprawdziwe informacje.

“Poza tym nie przedstawił 12 osobom tłumaczenia umów o pracę na zrozumiały przez nich język, a taki miał obowiązek.”

Do sądów skierowane zostaną wobec przedsiębiorców wnioski o ukaranie. Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte będą postępowania w sprawach o wykroczenia.

Straż Graniczna zlikwidowała nielegalny magazyn papierosów
Źródło: Nielegalnie pracowali na Pomorzu. Straż Graniczna skontrolowała cudzoziemców i pacodawców