Kolejni mieszkańcy znajdą pracę. Aktywizacja zawodowa w powiecie gdańskim

2021-06-15 10:04 Róża Perszon
Komputer praca
Autor: janeb13/Pixabay/cc0

Prawie 2,5 mln złotych powiat gdański przeznaczy na zrealizowanie trzeciego etapu projektu na aktywizację zawodową mieszkańców. Umowę na dofinansowanie projektu z unijnych funduszy ze starostą powiatu Stefanem Skoniecznym 14 czerwca 2021 r. podpisał marszałek Mieczysław Struk.

Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Dzięki projektowi osoby pozostające bez pracy otrzymają kompleksowe wsparcie. Pomoc będzie polegać na zdobyciu odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy zgodnie z potrzebami rynku pracy. Poza tym osoby biorące udział w projekcie mogą liczyć na wsparcie ekspertów takich jak doradca zawodowy, psycholog czy couch.

"Często zwracamy uwagę na te projekty, które dotyczą inwestycji, takie jak kolej czy budowa dróg. Ale niedocenionymi projektami, są te, które mają służyć podniesieniu kwalifikacji człowieka, jakim jest między innymi aktywizacja zawodowa. Chcemy, by osoby będące długotrwale bezrobotne mogły podnieść swoje kwalifikacje i znaleźć pracę. Osoby, które chcą wrócić do pracy po długiej przerwie borykają się z wieloma problemami, np. ze zbyt niskimi kwalifikacjami lub niską samooceną i tutaj właśnie potrzebne jest wsparcie ekspertów, psychologów i doradców zawodowych."

- mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. 

W ramach projektu odbędą się też niezbędne szkolenia zawodowe, warsztaty i spotkania z trenerem kompetencji kluczowych oraz staże zawodowe. Powiat zadba też o doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt.

Dla kogo pomoc?

Wsparcie w ramach unijnego projektu otrzymają 132 osoby, które maja więcej niż 30 lat i są bezrobotne. W szczególności na pomoc mogą liczyć mieszkańcy powiatu gdańskiego, tczewskiego i Gdańska, którzy mają ponad 50 lat, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i o niskich kwalifikacjach. Działania skierowane są także do bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, osób biernych zawodowo i pracujących, ale znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Realizujemy ten projekt od kilku lat i wiemy, że nie jest to łatwe zadanie, bo dotyczy osób, która są w jakiś sposób wykluczone z rynku pracy. Do pierwszego projektu 6 lat temu przystępowaliśmy z dużą obawą, ale udało się. Drugi też zrealizowaliśmy z sukcesem, więc teraz podjęliśmy się trzeciego etapu  – mówi Stefan Skonieczny, starosta powiatu gdańskiego.

Projekt „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III” rozpoczął się w maju tego roku i trwać będzie do końca czerwca 2023 roku. Wartość projektu to 2 490 000 zł, a unijne dofinansowanie wynosi 2 365 500 zł.

Powrót piłkarzy do hotelu w Sopocie po przegranym meczu ze Słowacją
Źródło: Kolejni mieszkańcy znajdą pracę. Aktywizacja zawodowa w powiecie gdańskim