Gdańsk: Zapadł wyrok w sprawie handlu ludźmi! Jak zakończy się ta sprawa?

2021-07-15 14:22 Róża Perszon
Gdańsk: Zapadł wyrok w sprawie handlu ludźmi! Jak zakończy się ta sprawa?
Autor: MOSG

Niespełna rok od wniesienia aktu oskarżenia przeciwko 55-letniemu obywatelowi Bułgarii, oskarżonemu o czerpanie korzyści z prostytucji i handlu ludźmi. Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłosił wyrok w tej sprawie. Mężczyzna został uznany za winnego zarzucanych mu przestępstw.

Cudzoziemiec był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania. Pod koniec 2019 roku został zatrzymany w Bułgarii. Był jednym z trzech podejrzanych w sprawie innych Bułgarów. Od momentu wszczęcia śledztwa w 2014 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

"Śledczy zarzucili mu, że w okresie od lipca 2013 roku do września 2014 r. w woj. pomorskim czerpał korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez trzy kobiety i wykorzystywał jedną pokrzywdzoną w ramach przestępstwa handlu ludźmi. Jego ofiarami były dwie Bułgarki i Polka"

Sposób działania sprawcy polegał na ciągłym nadzorze kobiet według schematu jeden opiekun – jedna kobieta. Podczas nieobecności jednego z sutenerów były one przekazywane w posiadanie innym opiekunom. Skazany mężczyzna pełnił rolę głównego nadzorcy wykorzystywanych kobiet, który z użyciem przemocy dyscyplinował je i pobierał od nich pieniądze.

"Ofiarom wyznaczane były miejsca świadczenia usług seksualnych i organizowany transport, oprawcy konfiskowali zarobione przez nie pieniądze. Kobiety były bite, znieważane i wyzywane, a jedna z nich, obywatelka Bułgarii, z powodu zbyt niskich zarobków głodzona i zastraszana pozbawieniem życia"

ustaleń śledztwa wynikało, że mężczyzna wykorzystywał jej krytyczne położenie i stan bezradności, ponieważ nie znała ona języka polskiego, nie miała środków finansowych i nie mogła wrócić do kraju. Stosował wobec niej przemoc, groźby karalne i wyzwiska. Odbierał większą część zarobionych pieniędzy, z czego uczynił sobie stałe źródło dochodu. Wobec dwóch innych kobiet, Polki i Bułgarki, czerpał korzyści z uprawiania przez nie prostytucji.

Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał obywatela Bułgarii na karę 4 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, zasądził 6 tys. zł grzywny, przepadek równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa w wysokości przeszło 87 tys. zł, pokrycie kosztów sądowych oraz orzekł zakaz kontaktu z pokrzywdzonymi na okres 5 lat. Wyrok jest nieprawomocny.

Burza w Krakowie
Źródło: Gdańsk: Zapadł wyrok w sprawie handlu ludźmi! Jak zakończy się ta sprawa?