Gdańsk przeznaczy ponad milion na profilaktykę alkoholową i przeciwdziałanie narkomanii

2021-07-30 10:54 Róża Perszon
Gdańsk przeznaczy ponad milion na profilaktykę alkoholową i przeciwdziałanie narkomanii
Autor: gdansk.pl

Zakończył się konkurs ofert na realizację zadań w latach 2021-2023 z zakresu zdrowia publicznego na rok 2021. Wśród 7. dofinansowanych projektów znalazły się „Gra w dobre zachowanie” i wsparcie dla osób zadłużonych i ich rodzin.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w czwartek, 29 lipca. Szczegółowe informacje dotyczące każdego z projektów dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W ramach konkursu, na lata 2021-2023, dofinansowano 7 projektów na łączną kwotę 1 615 768,25 zł.

Przykładowo realizowane projekty:

Oferta złożona przez Fundację Ukryte Skrzydła obejmuje realizację w latach 2021-2022 pilotażowego programu rekomendowanego, o wysokiej, potwierdzonej skuteczności: „GBG - Gra w dobre zachowania”. To program wsparcia profilaktycznego i wychowawczego dzieci w wieku szkolnym, prowadzony na terenie placówek oświatowych, w oparciu o strategie profilaktyczne.

Zostanie zrealizowany w ok. 50 gdańskich szkołach (w minimum 100 klasach), dla ok. 2000 uczniów nauczania początkowego (6-9 lat). Będzie oparty na dowodach, i niwelujący czynniki ryzyka tj.: negatywny wpływ grupy rówieśniczej, brak pozytywnych relacji z otoczeniem, brak czasu rodziców dla dzieci, niskie kompetencje społeczne, łatwy dostęp i powszechność przebywania w świecie wirtualnym czy chęć dostępu do środków zmieniających świadomość.

Kolejnym z dofinansowanych projektów w latach 2021-2023 będzie kontynuowany projekt złożony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej na zadanie dotyczące kompleksowego wsparcia osób zadłużonych, u których problem zadłużenia powiązany jest ze współwystępującym problemem uzależnienia od alkoholu i/lub narkotyków w oparciu o dostosowaną indywidualnie do potrzeb pomoc psychologiczną i prawną ukierunkowaną na wyjście z zadłużenia i podjęcie terapii uzależnień.

Czy alkohol jest przyczyną raka?
Źródło: Gdańsk przeznaczy ponad milion na profilaktykę alkoholową i przeciwdziałanie narkomanii