Ruszyła 20. Szlachetna Paczka. Jak i komu można pomóc w tej edycji w kujawsko-pomorskim? [AUDIO]

i

Autor: Mariusz Luda

Chcesz pomóc potrzebującym? Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości

2021-08-31 8:54

Stowarzyszenie Wiosna poszukuje osób z województwa pomorskiego, które chcą być potrzebne i działać na rzecz słabszych. Pomagając jako wolontariuszka lub wolontariusz w Szlachetnej Paczce, masz wpływ na zmianę w życiu najbardziej potrzebujących rodzin. Natomiast w ramach Akademii Przyszłości wspierasz dzieci, którym brakuje wiary w siebie;

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości to dwa programy społeczne inicjowane przez Stowarzyszenie Wiosna. Stowarzyszenie ma niezwykłą filozofię pomagania, twórcze podejście do pracy z ludźmi oraz wyjątkowe systemy zarządzania i wolność dawania siebie innym. Dzięki temu pozwala pomagać osobom w trudnej sytuacji. Daje możliwość emocjonalnego zaangażowania się na rzecz drugiego człowieka, a jednocześnie pozwala poznać fantastycznych wolontariuszy i wspaniałe rodziny, które dostają nową szansę dzięki pomocy.2

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości to dwa programy społeczne inicjowane przez Stowarzyszenie Wiosna. Stowarzyszenie ma niezwykłą filozofię pomagania, twórcze podejście do pracy z ludźmi oraz wyjątkowe systemy zarządzania i wolność dawania siebie innym. Dzięki temu pozwala pomagać osobom w trudnej sytuacji. Daje możliwość emocjonalnego zaangażowania się na rzecz drugiego człowieka, a jednocześnie pozwala poznać fantastycznych wolontariuszy i wspaniałe rodziny, które dostają nową szansę dzięki pomocy.

Zgłoszenia wolontariuszy na stronie Szlachetnej Paczki

Szlachetna paczka

To projekt, który w przemyślany sposób łączy wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. Wolontariusze, czyli super W szukają rodzin w potrzebie, następnie spotykają się z nimi, diagnozują ich sytuację, poznają konkretne potrzeby i podejmują decyzję o włączeniu do projektu. Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla wybranej rodziny. Dobroczyńcy, angażując się finansowo, dają swoją energię dobroci, dzięki której system Szlachetnej Paczki może skutecznie działać. Rodziny w potrzebie, oprócz konkretnej pomocy, otrzymują nadzieję na lepsze jutro i impuls do zmiany.

Wolontariuszki i wolontariusze dają szansę na zmianę w życiu potrzebujących rodzin, samotnych seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Docierają z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, a gdzie wciąż jej brakuje. Przywracają godność i nadzieję, dają impuls do podniesienia się z trudności i bezsilności.

Akademia Przyszłości

To ogólnopolski program, który dzięki unikalnej metodologii Systemowi Motywatorów Zmiany przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu. Inicjatywa powstała w 2003 r. z i jest siostrzanym projektem Szlachetnej Paczki. Gdy wolontariusze odwiedzali rodziny w trudnej sytuacji, dostrzegli, że dzieci potrzebują nie tylko materialnej pomocy, ale przede wszystkim wyprowadzenia ich z błędnego przeświadczenia, że do niczego się nie nadają.

Wolontariuszki i wolontariusze Akademii Przyszłości pomagają dzieciom, które w siebie nie wierzą i mają niską samoocenę. Stają się ich towarzyszem w wyprawie po poczucie własnej wartości, marzenia i lepszą przyszłość. Spotykając się regularnie z dzieckiem, pomagają mu pokonywać dotychczasowe trudności i uwalniać potencjał. Pokazują świat przez pryzmat szans i możliwości. To z nimi dziecko odzyskuje wiarę w siebie. Dzięki całorocznej pracy z wolontariuszem, Akademia zapewnia mądrą pomoc swoim podopiecznym. W Akademii dziecko jest najważniejsze.

"Wierzymy w jego potencjał. Wiemy, że zasługuje na czas i uwagę. Traktujemy je poważnie, jest naszym partnerem"

– tłumaczy Artur Siedziński, specjalista ds. promocji projektów Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości.

Zadania wolontariusza Akademii Przyszłości

Raz w tygodniu spotyka się z dzieckiem w oparciu o metodologię Akademii oraz potrzeby dziecka. Towarzyszy mu w zmianie, wspólnie odkrywa talenty i potencjał młodego ucznia. Kolegium tworzą wolontariusze działający w tej samej szkole oraz  lider. Co jakiś czas wspólnie organizują dla dzieci atrakcje. Na przykład: warsztaty, wyjścia w ciekawe miejsca czy spotkania z inspirującymi ludźmi. Zadaniem wolontariusza jest zadbać, aby dziecko, było częścią tych przedsięwzięć i dzięki nim poszerzało swoje horyzonty. Ponadto, poprzez stały kontakt buduje relację z darczyńcą fundującym Indeks Sukcesów dla Dziecka, z którym się spotyka. Wolontariusz daje mu znać o postępach i sukcesach dziecka. Może wymieniać się spostrzeżeniami i tym samym wspólnie dbać o zmianę historii dziecka.Zobacz także

Szlachetna Paczka 2020: Komu pomagamy w tym roku?
Źródło: Chcesz pomóc potrzebującym? Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości