Badania jakości powietrza w Gdańsku będą jeszcze dokładniejsze! Wszystko dzięki nowej stacji pomiaru zanieczyszczeń liniowych

2021-07-21 19:29 OSZ
stacja
Autor: mat. pras.

Nową stację pomiaru zanieczyszczeń liniowych zamontowano przy ul. Słowackiego na gdańskiej Matarni. Urządzenia zgromadzone w tym punkcie, zbierają dane dotyczące przede wszystkim zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy. To pierwsza tego typu stacja pomiarowa na Pomorzu.

Nowa stacja Fundacji ARMAG dedykowana jest pomiarom zanieczyszczeń z emisji komunikacyjnej i transportowej. Urządzenia zgromadzone przy ul. Słowackiego zbierają dane dotyczące przede wszystkim zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy. Jest to możliwe dzięki specyficznej lokalizacji. Stacja znajduje się w pewnym oddaleniu od centrum, a tym samym od innych niż komunikacyjne źródeł zanieczyszczeń.

- To pierwsza taka stacja na Pomorzu, dlatego z niecierpliwością czekamy na wyniki. Oczywiście te wyniki będziemy musieli przeanalizować, zgodnie z danymi meteo, które będziemy zbierać równolegle. Dopiero wtedy będziemy mogli właściwie zinterpretować ten pomiar – mówi Magdalena Haas, dyrektor Fundacji ARMAG.Kontrola zanieczyszczeń pochodzących z emisji komunikacyjnej jest niezwykle ważna, ponieważ zawierają one dużo szkodliwych związków. Sytuacja jest szczególnie zła pod względem zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 oraz najbardziej toksycznymi dla zdrowia węglowodorami, tlenkami azotu i węgla. Cząstki stałe PM (podstawowym ich składnikiem jest sadza) to produkty wydostające się z układu wylotowego silnika. Długo utrzymują się w atmosferze i są łatwo wchłaniane.

- W Polsce emisja liniowa, po emisji komunalnej, z którą mamy największy problem, wysuwa się na drugie miejsce. Dlatego pomiar dedykowany tego rodzaju emisji jest bardzo ważny. Jest konieczny do przeprowadzenia różnego rodzaju analiz, do zarządzania ruchem oraz do przygotowywania strategii transportu dla miasta — wyjaśnia Magdalena Haas.Nowa stacja powstała w ramach szerszego projektu „Rozbudowa monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej” w ramach RPO WP. Oprócz pierwszej w województwie pomorskim stacji komunikacyjnej w przy ul. Słowackiego, obok ronda im. Jacka Karczmarskiego, powstała również nowa stacja tła miejskiego w Sopocie. W ramach projektu doposażono także istniejące stacje o nowe trzy analizatory do równoczesnego pomiaru pyłu PM10, PM2,5 oraz PM1.

Źródło: Badania jakości powietrza w Gdańsku będą jeszcze dokładniejsze! Wszystko dzięki nowej stacji pomiaru zanieczyszczeń liniowych