Nie dowiemy się, czy teren KNHP jest zanieczyszczony

2023-02-02 7:32 P.K
Nowa Huta
Autor: miejsca.org

Na razie nie dowiemy się, czy teren należący do spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości jest zanieczyszczony. W rejonie ulicy Igołomskiej miasto planuje stworzenie strefy usług, a być może również budowę bloków.

Wyniki badań środowiskowych obszaru KNHP miały zostać udostępnione krakowskim radnym - tak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny, ale spółka będzie składać skargę kasacyjną. Jak KNHP uzasadnia tę decyzję?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stoi w sprzeczności z wcześniejszymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego, który już w 2012 roku twierdził, że przepisy Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku są nadrzędne wobec przepisów Ustaw o udostępnianiu informacji publicznej - mówi Marcin Rybski, rzecznik spółki.

A wspomniane - według KNHP - nadrzędne przepisy nie pozwalają na informowanie o stanie gruntu. Mariusz Waszkiewicz z Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody uważa, że to błędne tłumaczenie

O udostępnienie dokumentów wnioskował radny Łukasz Maślona. Sprawę rozstrzygnie teraz Naczelny Sąd Administracyjny.

Ja się bardzo dziwię pracownikom spółki, bo ja nie wiem, czy oni nie mają świadomości, odpowiedzialności karnej za nieudostępnienie tych dokumentów. Według przepisów prawa za nieudostępnienie takich informacji grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku czasu.

Groby legend i sław Krakowa. Grechuta, Wodecki, Demarczyk i inni

Quiz o ekologii. Niektóre odpowiedzi mogą cię zszokować!

Pytanie 1 z 12
Najwięcej CO2 powstanie przy...
Źródło: Nie dowiemy się, czy teren KNHP jest zanieczyszczony