Jeden z ostatnich reliktów Półwsia Zwierzynieckiego uratowany!

2021-07-22 16:10 KK
Kościuszki 18
Autor: Kuba Kusy

Kamienica przy ul. Kościuszki 18 trafi do rejestru zabytków. Dzięki wpisowi nie podzieli losu sąsiednich budynków, z których pozostały jedynie ściany frontowe, a reszta przebudowywana jest na kilkupiętrowe apartamentowce.

Przedstawiciele biura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przyznają, ze wpis był w pewnym stopniu aktem desperacji. 

Już kilka lat temu przy ul. Kościuszki zaczęły dziać się złe rzeczy. wyburzane są budynki, pozostawiane są same frontowe elewacje i nagle okazało się, że ta "osiemnastka" została jako jedna z ostatnich, niskich kamieniczek, które charakteryzowały ulicę Kościuszki - mówi Monika Bogdanowska, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Krzysztof Kwarciak, radny Zwierzyńca tłumaczy, że nie całe Półwsie Zwierzynieckie objęte jest planem miejscowym, który chroniłby charakterystyczną, podmiejską zabudowę, a obowiązujący plan ma sporo luk.

Niestety te zapisy są mocno niefortunne i umożliwiają budowę wielopiętrowych bloków w miejscu dotychczasowych, niskich kamienic. To też był element dyskusji, która była prowadzona prawie 10 lat temu, niestety zostały przeforsowane regulacje pozwalające na zabudowę bulwarów Wisły - stwierdza. 

Monika Bogdanowska zaznacza, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wpisanie do rejestru zabytków całego obszaru Półwsia, podobnie, jak to miało miejsce w przypadku Salwatora. Urząd pracuje nad tym, jednak takie działania wymagają czasu i zasobów, a tych - jak podkreśla - brakuje.

Produkował mieszanki dopalaczy, a potem sprzedawał na krakowskim Rynku
Sonda
13 dni wolnych to wystarczająca liczba?
Źródło: Jeden z ostatnich reliktów Półwsia Zwierzynieckiego uratowany!